Sveriges ledande ridsportdistrikt

Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt. I distriktet finns 112 anslutna föreningar med totalt ca 28 000 enskilda medlemmar.

Vårt uppdrag är att ge stöd och råd till de föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet med distriktstillhörighet till Stockholms Läns Ridsportförbund.

häst

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsporten i Stockholms län med kvalitet, för alla hela livet.

häst

Vår vision är att vara Svenska Ridsportförbundets ledande ridsportdistrikt. Läs mer om målen här.

häst

Vår styrelse och våra sektioner har tillsammans arbetat fram distriktets ledord. Läs dem här.

Innehåll