Sveriges ledande ridsportdistrikt

Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt. I distriktet finns 113 anslutna föreningar med totalt ca 28 000 enskilda medlemmar.

Vårt uppdrag är att ge stöd och råd till de föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet med distriktstillhörighet till Stockholms Läns Ridsportförbund.

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsporten i Stockholms län med kvalitet, för alla hela livet.

Vision & mål

Det ledande ridsportdistriktet - Stockholms Läns Ridsportförbund, StRF, strävar efter att vara Svenska Ridsportförbundets ledande ridsportdistrikt.

Våra ledord

Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse och sektioner har gemensamt arbetat fram distriktets ledord.

Innehåll