Sveriges ledande ridsportdistrikt

Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt. I distriktet finns ca 112 anslutna föreningar med totalt ca 28 000 enskilda medlemmar.

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsporten i Stockholms län med kvalitet, för alla hela livet.

Vision & mål

Det ledande ridsportdistriktet - Stockholms Läns Ridsportförbund, StRF, strävar efter att vara Svenska Ridsportförbundets ledande ridsportdistrikt.

Våra ledord

Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse och sektioner har gemensamt arbetat fram distriktets ledord.

Innehåll