Resultatrapportering

Resultat i TDB

Resultat från alla tävlingar ska vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast fem dagar efter avslutad tävling.

Arrangör som inte kan leverera resultatfil via tävlingsprogram till Tävlingsdatabasen, TDB, måste själv ombesörja att resultaten registreras manuellt i TDB.

Resultat och originalprotokoll från tävling ska bevaras hos arrangör i minst 24 månader.

Läs mer i TR I mom 134.4.


20-kronan

20 kr/start ska betalas till Stockholms Läns Ridsportförbunds plusgiro
45 57 25 - 2, senast 10 dagar efter genomförd tävling och gäller alla 1* och 2* tävlingsstarter (i alla discipliner, ej inbjudningstävling).

Publicerad: