Ansök om tävling

Tävlingsterminen planeras och fastställs under både höst och vår inför aktuell tävlingstermin. Ansökan om tävling görs i tävlingsdatabasen, TDB, och ska vara oss tillhanda enligt nedanstånde datum för att planeringen ska fungera.

Datum för ansökan

Ansökan för att arrangera 1*- och 2*-tävling, allsvenskeomgång och distriktsmästerskap ska göras i TDB:

  • senast den 31 mars för höstens tävlingar innevarande år.
  • senast den 30 september för vårens tävlingar nästkommande år.

Därefter godkänns ansökningarna för 1* - 2* tävlingar av Stockholms Läns Ridsportförbund. 3* och 4*/5* tävlingar godkänns av Svenska Ridsportförbundet.

Sen ansökan

Ansökan som inkommer efter ansökningstidens slut, och när tävlingsterminen är antagen, måste få skriftligt godkännande från samtliga föreningar som beviljats tävlingsdag i samma disciplin, klasser och på samma datum.

Proposition

Efter att tävlingsansökan är godkänd i TDB går det att skapa en proposition. Propositionen ska skickas in i TDB i god tid för granskning då anmälan till tävling öppnar en månad före sista dag för ordinarie anmälan. Granskningsavgiften för propositioner är 200kr.

För att föreningen ska få ställa ut ryttarlicener ska föreningen året före arrangera eller vara medarrangör vid minst en tävling.

Publicerad: