Trygg i ridsporten

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga, inte bara i ridsporten och på stallbacken, utan överallt i samhället.

  • Våga säga ifrån om något inte är som det ska eller inte känns ok.
  • Våga lyssna och var uppmärksam på de signaler du får från elever, stallkamrater och träningskompisar

Ibland händer det som inte får hända. Mobbning, trakasserier eller övergrepp är inga enkla frågor. Tillsammans kan vi vara starka.

Vi jobbar för en trygg och schysst ridsport. På den här sidan hittar du både verktyg för ett förebyggande arbete, och kontaktuppgifter om du behöver hjälp eller stöd.

Foto: Jennifer Söderlund

häst

I trygghetslådan hittar du tips, fakta och verktyg som handlar om trygghet, trivsel och likabehandling.

häst

Reagera och agera! Det är viktigt att inte låta tystnaden tala. Inom ridsporten ska det inte vara accepterat att ...

häst

Alla ska kunna känna sig trygga i ridsporten. Vi utbildar trygga ledare som kan agera när något händer.