Funktionärsutbildningar

FOTO: Anna Zetterlund

Vid alla tävlingar från 1* tävlingar och uppåt i samtliga discipliner behövs olika officiella funktionärer så som överdomare, domare och banbyggare.

Grundutbildningar

Grundutbildningar för funktionärer i hoppning och dressyr hålls av förbundet centralt och av distrikten och anordnas när behov och efterfrågan finns. Följande funktionärsutbildningar finns att söka:

Överdomare

Överdomare Öppnas i nytt fönster. ska finnas vid alla tävlingar från 1* tävlingar och uppåt i samtliga discipliner. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen.

Hoppdomare

Hoppdomare Öppnas i nytt fönster. ska finnas vid alla hopptävlingar från 1* tävlingar och uppåt. För utbildningen av B-domare ansvarar Smålands Ridsportförbund. För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.

Inverkansdomare hoppning

Inverkansdomare Öppnas i nytt fönster. ska finnas vid speciella hoppklasser med bedömning inverkan. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen.

Banbyggare hoppning

Banbyggare Öppnas i nytt fönster. ska finnas vid alla hopptävlingar från 1* tävlingar och uppåt. För utbildningen av banbyggare ansvarar Svenska Ridsportförbundets banbyggarnämnd.

Dressyrdomare

Dressyrdomare Öppnas i nytt fönster. ska finnas vid alla dressyrtävlingar från 1* tävlinbgar och uppåt. Smålands Ridsportförbund anordnar dressyrdomarutbildningar i samarbete med Östergötlands Ridsportförbund, kontakta Monica Bergström, monica.bergstrom@ridsport.se, 010-476 50 81 för mer information. 

Andra grenar

Funktionärsutbildningar Öppnas i nytt fönster. inom fälttävlan, distansritt, körning, Working Equitation, voltige och Mounted Games anordnas av Svenska Ridsportförbundet centralt.

Information till funktionärer och arrangörer

Svenska Ridsportförbundets hemsida Öppnas i nytt fönster. finns samlad information till officiella funktionärer och så som checklistor, anvisningar och instruktioner.

Utbildningar i distriktet

Kontakta Smålands Ridsportförbunds konsulent Anna Zetterlund, anna.zetterlund@ridsport.se, 070-354 54 23 om du är intresserad av att utbilda dig till funktionär inom hoppning eller dressyr. Aktuella utbildningar i Smålands hittar ni i utbildningsplanen.

Fortbildningar för överdomare och domare i hoppning och dressyr anordnas årligen av Smålands Ridsportförbund, funktionärer ska gå fortbildning minst vartannat år för att få behålla sin behörighet, läs mer i utbildningsplanen. Övriga funktionärsfortbildningar anordnas av Svenska Ridsportförbundet Öppnas i nytt fönster..

På Svenska Ridsportförbundets hemsida Öppnas i nytt fönster. finns mer information om bland annat domararvoden, förbundslegitimationer och internationella funktionärsutbildningar.

Intresseanmälan funktionärsutbildning

För att sammanställa behovet av utbildningar tar Svenska Ridsportförbundet in intresseanmälningar för funktionärsutbildningar. Ni kan anmäla intresse via länkarna nedan.

Publicerad: