Ledarutbildningar

Ridsporten och stallet är en stark ledarskola. Här formas framtidens ledare. Starka ledare med fötterna förankrade på stallbacken.

Som ledare i ridsporten är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Du ett ansvar att utveckla dem du leder på ett bra sätt. Det innebär att följa de regler och normer som vi tillsammans kommit överens om. Det handlar också om att vara engagerad och stå för hög etik och sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor.

Foto: Suzanne Engelbert

Basutbildning

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

ULK

Kanske vill du leda teoriundervisning, arrangera tävlingar, ordna roliga helgaktiviteter, vara lagledare eller något helt annat som du brinner för.

FULK

Kursen syftar att ge unga en inblick i vad ledarrollen inom ridsporten innebär och hur man kan fungera som en bra förebild och god kamrat i stallet.

Ridledarkurs

Ridledarkursen ska ge dig en insikt i ridläraryrket och du får en chans att testa på vad det innebär att jobba som ridlärare.