FULK Trygg i stallet

Foto: Suzanne Engelbert

FULK

Kursen syftar att ge unga en inblick i vad ledarrollen inom ridsporten innebär och hur man kan fungera som en bra förebild och god kamrat i stallet.

Svenska Ridsportförbundet erbjuder ledarutbildning på olika nivåer. Första steget är förberedande ungdomsledarkurs (FULK) arrangerad av vår ungdomssektion.
Kursen arrangeras vanligtvis en gång under både höst- och vårtermin.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått:

  • inblick i vad det innebär att vara ledare och förebild
  • insikt i Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • insikt i betydelsen av att bidra till en trygg och trevlig social miljö
  • kännedom om hur man som enskild medlem kan påverka i en förening

Planerade kurser finner du under Aktuella kurser.