Undervisning ledd av Susanne Johannesson

Foto: Suzanne Engelbert

Ridledarkurs

Ridledarkursen ska ge dig en insikt i ridläraryrket och du får en chans att testa på vad det innebär att jobba som ridlärare.

Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar godkänt prov för ryttarmärke Brons, dvs. LB dressyr och 0.90/Lätt D-hoppning.

I utbildningen ingår Dressyr, Hoppning, Instruktörskunskap med Ridlära, Instruktörstjänst samt Häst- och Stallvård. Tonvikten är lagd på instruktörstjänst/kunskap dvs lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik och lektionsplanering. Inför Ridledarutbildningen bör du vara i god kondition och igång med din ridning, både dressyr och hoppning.

Eleven skall medföra egen häst till kursen. Hästen skall ha uppnått minst 6 års ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt - Lätt B i dressyr och 0.90 i hoppning. Sökande skall avlägga ridprov. Hoppning ingår i provet.

Eleven skall under året uppnå lägst 18 år. Sökande ska ha genomgått Basutbildning för ridsportens ledare samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Föreningen kan troligtvis söka Projektstöd från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med ca 8 000:-.

Planerade kurser finner du under Aktuella kurser.