Basutbildning 13 april

Basutbildning 230415

Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma ledare inom ridsporten som ex. lagledare, förtroendevalda, ridlärare, tränare, ungdomsledare och funktionärer. Ålder från 18 år.

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

Datum: 13 april 2024

Plats: Skogslottens Ryttarförening, Norrköping

Tid: 9.00 - 16.30

Kurskostnad: 700 kr (+ 175kr för webbmaterial) inklusive fika, lunch, fika.
Fråga din förening om de står för kurskostnaden.

Anmälningslänk Länk till annan webbplats. anmäl senast den 21 mars (anmälan är bindande)

Föreningen kan söka projektstöd för utbildningen
Projektstöd | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Frågor: Anette Tholf, anette.tholf@ridsport.se 010-476 50 80

Material:

Du eller någon från föreningen behöver beställa materialet i god tid innan den gemensamma utbildningsträffen, mer information kommer i bekräftelsen efter den 21/3. Logga in på webbplatsen så snart länken kommer på mejl och börja gå igenom uppgifterna. Den som inte gjort klart sina uppgifter på webbplatsen kan inte delta på den gemensamma träffen.

Materialet beställer du här Länk till annan webbplats.

Du kommer även få en PDF där du noterar dina reflektioner och några situationer som kommer att diskuteras vid träffen.

Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av: webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och en fysisk träff (ca 8h).

Innan utbildningsträffarna går du igenom följande kapitel på webben:

  • Ridsport för alla
  • Ridsportens organisation
  • Ridsport på hästens villkor
  • Ledarskap i ridsporten


Utbildningsträffarna innehåller följande områden:

  • Reflektion webbstudier
  • Gråzoner i ridsport
  • God stämning i gruppen
  • Kommunikation och konflikthantering
  • Sammanfattning/Utvärdering

Välkommen!

Publicerad: