Ridledarutbildning

Ridledarutbildning 2022 ridprov

Drömmer du om att arbeta med människor och hästar? Att utbilda sig till Ridledare är en väg till att kunna arbeta på en ridskola för att då leda elever i både teori- och enstaka ridlektioner.

Att gå Ridledarkursen ger en bra grund för att senare söka vidare till Ridlärarutbildningen eller som förberedelse för ett framtida yrkesprov.

Kraven för att få gå Ridledarutbildningen är att du under året fyller minst 18 år och har gått basutbildningen. Har du genomfört ungdomsledarutbildningen är det meriterande.

Innan kursens start ska du ha genomgått ett godkänt ridprov där hoppning ingår. Ridprovet är en bedömning av sökandes färdigheter till häst dvs sits, känsla och förmåga att ”ta tillvara” hästen.

Du ska vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Sökande från ridskoleförening har förtur.

Vill du veta mer eller ansöka till ridledarkursen, ta kontakt med Anette på vårt kansli.

Ridledarkurs 2023

Stockholms Läns Ridsportförbund och Västmanland/Sörmlands Ridsportförbund genomför Ridledarutbildning 2023 i samarbete med Östergötlands Ridsportförbund.
Utbildningen vänder sig till dig som vill gå en ledarutbildning med inriktning på att kunna leda lektioner på basnivå i hästkunskap, ridning och ridlära. Du bör också ha uppnått personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap som motsvarar godkänt prov för Bronsmärke, dvs. LB dressyr och 0.90/Lätt D-hoppning

Syfte:
Ridledarutbildningen ska ge dig en insikt i ridläraryrket och du får en chans att testa på vad det innebär att jobba som ridlärare.

Innehåll
I utbildningen ingår Dressyr, Hoppning, Instruktörskunskap med Ridlära, Instruktörstjänst samt Häst- och Stallvård.
Tonvikten är lagd på instruktörstjänst/kunskap dvs lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik och lektionsplanering.
Inför Ridledarutbildningen bör du vara i god kondition och igång med din ridning, både dressyr och hoppning.

Datum: Den 17 juni - 6 juli 2023
Plats: Ridskolan Strömsholm
Utbildare:Susanne Axén
Avgift: 26 500:-

I avgiften ingår
Logi i enkelrum, kost, uppstallning för en egen medtagen häst, foder, undervisning samt visst kursmaterial.

Hästar: Eleven ska medföra en häst. Hästen skall ha uppnått minst 6 års ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt - Lätt B i dressyr och 0.90 i hoppning.

Ridprov: Sökande skall avlägga ridprov. Hoppning ingår i provet. Provet kommer ske digitalt, mer information skickas till anmälda deltagare. Du ska också delta på en digital information den 8 mars kl. 18.00, där du också har möjlighet att ställa frågor.

Ansökningstid: Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 27 februari 2023. Ofullständig ansökan beaktas ej. Förening har möjlighet att söka för max 2 deltagare.

Ansökan: Eleven skall under året uppnå lägst 18 år. Sökande ska ha genomgått Basutbildning för ridsportens ledare samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Sökande från Östergötlands Ridsportförbund skickar anmälan med bilagor till sitt distrikt.

Inbjudan Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett Word, 24.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreningen kan söka 8 000 kr till avgiften genom stöd från Svenska Ridsportförbundets projektstöd. https://www.ridsport.se/forening/ekonomisktstod/projektstod/ Länk till annan webbplats.


Publicerad: