Grundkurs för Paraledare

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att göra ridsporten tillgänglig för alla. Ett led i detta arbete är förbundets ledarutbildning Paraledare. Kurserna ska ge kunskap och inspiration för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning.

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla.

Kurserna för paraledare ska dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning. Dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. Utbildningen riktar sig till dig som vill ha bättre kunskaper kring verksamheten för ryttare med någon form av funktionsnedsättning.

Ny kurs från 2021 – Grundkurs för paraledare

Grundkurs för paraledare är en ny kurs som ersätter tidigare FU1 och Fu2. Grundkurs för paraledare vänder sig till medlemmar i föreningar som har eller vill starta upp verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att förmedla en grundläggande kunskap i att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning samt att väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att de ska kunna vara behjälpliga vid och/eller bedriva verksamhet i föreningen för ryttare eller kuskar med funktionsnedsättning. Deltagarna ska ha blivit stärkta i sin roll som ledare för verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. De ska få uppslag på hur de kan skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna inkluderas i föreningarnas verksamhet och därmed kunna dela den glädje och gemenskap som finns i ridsporten.

Om kursen

Kursen får arrangeras av föreningar och distrikt anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Utsedda kursledare leder kursen. Kontakta ditt distrikt om du eller din förening är intresserad av att delta i eller arrangera en kurs.

Kursen består av en webbaserad del kombinerat med fysiska träffar. Den digitala delen består av 10 avsnitt med texter, filmer och uppgifter som ska genomföras. De fysiska kursträffarna innehåller teoretiska och praktiska moment. De fysiska träffarna genomförs under heldagar eller vid flera kortare tillfällen. Materialet till kursen finns att köpa på Sisu Idrottsböcker - klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsnedsättning och delaktighet – steg 3

FU-3 arrangeras av Svenska Ridsportförbundet och riktar sig till den som arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsnedsättning.

Tilläggsutbildning med inriktning terapi & specialpedagogik

För dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola och är intresserad av att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs finns en tilläggsutbildning med inriktning terapi & specialpedagogik.

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm, på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: