Årsmöte

ÖRF Logga

Årsmöteshandlingar

Information från valberedningen:

-Enligt stadgarna ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval senast den 1 januari. Dokument med mandattider Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster.

-Föreningar får senast 1 februari avge förslag på personer till Distriktsstyrelsen och sektionerna, Nomineringsblankett finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsmöte 20 mars 2024 kl. 18.00 på Smedstad Ridsportcenter
Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 17.30

Inbjudan och anmälan till årsmötet 20 mars 2024 Pdf, 303.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Fullmakt Word, 45 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsmöteshandlingar:
Föredragningslista Pdf, 72.2 kB.
Verksamhetsberättelse 2023 Pdf, 18.4 MB.
Förslag på årsavgift 2026 Pdf, 34.2 kB.
Förslag på tävlingsavgift 2024 Pdf, 76.7 kB.
Distriktsstyrelsens förslag på uppdaterade stadgar Pdf, 154.9 kB.
Valberedningens förslag Pdf, 110.1 kB.
Tillägg till valberedningens förslag (18/3) Pdf, 96.8 kB.
Presentation av föreslagna ledamöter enligt valberedningens förslag Pdf, 93.7 kB.
Verksamhetsplan 2024 Pdf, 156.1 kB.
Budget 2024 Pdf, 38.5 kB.

Tidigare årsmöten och handlingar


Årsmöte 22 mars 2023

Årsmötesprotokoll 22 mars 2023 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Inbjudan och anmälan till årsmötet 22 mars Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster.
Fullmakt Word, 45 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsmöteshandlingar:
Föredragningslista Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Uppdaterad verksamhetsberättelse 2022 (sid 25, LOK-stöd/Verksamhetsstöd) Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Förslag på årsavgift 2025 Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Valberedningens förslag Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillägg till valberedningens förslag 15 mars Pdf, 99.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsplan 2023 Pdf, 155.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Budget 2023 Pdf, 13.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsmöte 23 mars 2022

Årsmötesprotokoll 23 mars 2022 Pdf, 150.8 kB.
Inbjudan och anmälan till årsmöte 23/3 Pdf, 227.1 kB.
Fullmakt Word, 45 kB.
Årsmöteshandlingar
Föredragningslista Pdf, 82.2 kB.
Verksamhetsberättelse 2021 Länk till annan webbplats.
Förslag på årsavgift för 2024 Pdf, 88.3 kB.
Valberedningens förslag Pdf, 87 kB.
Verksamhetsplan 2022 Pdf, 171 kB.
Budget 2022 Pdf, 13 kB.
Östergötlands Ridsportförbunds stadgar Pdf, 194.1 kB.

Digitalt årsmöte 24 mars 2021

Årsmötesprotokoll 24 mars 2021 Pdf, 527.5 kB.
Verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 2.7 MB.
Revisionsberättelse 2020 Pdf, 570.5 kB.
Valberedningens förslag till årsmötet (rättelse från valb 21-03-14) Pdf, 157.6 kB.
Förslag på årsavgift för 2023 Pdf, 88.4 kB.
Förslag på ändringar i ÖRFs stadgar Pdf, 151 kB.
ÖRFs stadgar 2017 Pdf, 293.9 kB.
Motion angående sociala medier Pdf, 201.3 kB.
Bilaga till motionen Pdf, 113.1 kB.
Svar på motionen från ÖRFs huvudstyrelse Pdf, 194.1 kB.

Digitalt årsmöte 3 juni 2020

Årsmötesprotokoll 3 juni 2020 Pdf, 1.1 MB.
Valberedningens förslag Pdf, 38.2 kB.
Styrelsens förslag till medlemsavgift 2022 Pdf, 87.8 kB.
Motion från Linköpings Fältrittklubb angående Ridsportgalan Pdf, 204.7 kB.
- Styrelsens svar på motionen från Linköpings Fältrittklubb Pdf, 80.2 kB.
Verksamhetsberättelse Pdf, 1.2 MB.
Reviderad budget för 2020 Pdf, 13 kB.
Revisionsberättelse Pdf, 1 MB.

Publicerad: