US - DUS -CUS

Foto: CS

Som ung i ridsporten har du alla möjligheter att påverka. Inte bara frågor som rör barn och ungdomar, utan ambitionen är att ha unga engagerade i ridsportens alla verksamheter. Att unga finns med där besluten fattas, från lokal till central nivå, är ganska unikt.

US/Förening

För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas.

DUS/Distrikt

I landets 19 ridsportdistrikt finns Distriktets ungdomssektion DUS, den viktiga länken mellan föreningarnas US och den Centrala ungdomssektionen, CUS. Precis som US har plats i föreningens styrelse, har DUS plats i distriktets styrelse. DUS uppgift är att stötta alla US inom sitt distrikt genom att till exempel skapa goda kontakter, ordna träffar och aktiviteter

CUS/Förbund

På central nivå finns Centrala ungdomssektionen (CUS). Här engagerar sig unga för andra unga. På Riksungdomsmötet där DUS:en deltar vartannat år föreslås vilka ungdomar som ska väljas in i CUS. Förslagen läggs därefter fram och röstas om på Svenska Ridsportförbundets stämma. CUS har två ledamöter och två suppleanter i SvRF:s förbundsstyrelse och är på så sätt med och påverkar på högsta nivå. Den centrala ungdomssektionen för alla unga ridsportares talan, arbetar fram mål, inriktning och sätter agendan för vilka av ridsportens frågor som behöver en extra tydlig ungdomsprägel.

Publicerad:

Årets ungdomsledare och
Årets ungdomssektion

Vinnare 2023 Läs HÄR Öppnas i nytt fönster.
Vinnare 2022 Läs HÄR Öppnas i nytt fönster.

Vinnare 2021
2021 års Ungdomssektion var
Karlshamns US - KRUS
2021 års ungdomsledare var
Jennifer Johansson, K-L-Ridklubb.