DUS

Foto: CS

Distriktets ungdomssektion, DUS, är de som arbetar med ungdomsfrågor på distriktsnivå. DUS anordnar bland annat US-träffar, Vi i stallet, DUS-gala och är faddrar åt föreningarnas ungdomssektioner.

Vill du och din ungdomsektion från föreningen vara med och påverka aktiviter och utbildningar - hör av dig till DUS - e-post

Ungdomssektionens uppdrag är
Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen
Att representera ungdomarna i distriktets styrelse
Att stötta ungdomssektioner i distriktet
Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet
Att genomföra utbildningar för ungdomar
Att stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten
Att motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten
Att se till att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar
Att informera föreningarnas ungdomssektioner om vad DUS är och vilken verksamhet de kan erbjuda
Att öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet som leder till kamratskap och sammanhållning.

DUS styrelse 2023
Styrelsen består av medlemmar från föreningar i Blekinge:

Ordförande: Jennifer Johansson KLRK
Edit Lennartsson KLRK
Maya Wilke KLRK
Hannah Hiller KnRK
Felicia Nilsson KLRK
Kevin Pousette SRK
Olivia Osiecka KnRK

Hästar vid vattenkanten

Foto Jennie Holmberg

Lägga in någon kort video ?

Publicerad: