Annons
Annons

Försäkringar

Här hittar du information om de försäkringar som finns inom Svenska Ridsportförbundet.

Olycksfallsförsäkring för medlemmar

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.

Vem gäller försäkringen för?

  • Medlemmar i förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
  • Deltagare i prova-på ridning vid enstaka tillfällen hos förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet och delatagre i integrationsprojekt anordnade av förening som ingår i förbundet.
  • Deltagare på ridläger anordnat av medlemsförening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
  • Ryttare, kusk eller medhjälpare som är tävlingslicensierad enligt Svenska Ridsportförbundet:s regelverk.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening
  • aktivitet som medlemmen utför under verksamhetstid och som har ett direkt samband med ridning omfattas av försäkringen.
  • under enskild ridning och träning i Sverige
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Med reservation för ändringar, aktuella villkor finns på Folksams hemsida.

HÄR kan du läsa mer om den gemensamma olycksfallsförsäkringen/ med länk till Villkor, Tilläggsvillkor, Skadeanmälan och Kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om avgift för medlemsförsäkringen

Så anmäler du en skada

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla skada på Folksams hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medlem i flera föreningar?

Som medlem i våra föreningar betalar du en medlemsavgift, som bestäms av föreningen. Denna avgift ska bland annat täcka in avgift till Svenska Ridsportförbundet, avgift till distriktet samt avgift för den olycksfallsförsäkring man som medlem automatiskt har via Folksam.

Den som är medlem i flera av Svenska Ridsportförbundets föreningar kan nu ansöka om reglering av försäkringspremien och därmed endast betala en avgift för medlemsförsäkringen. Du kan ansöka om reglering för dubbla (eller flerdubbla) medlemskap under 2023 och 2024 tom 2024-06-30.
Därefter bara för innevarande år.

Fyll i det här formuläret och ladda upp underlag som styrker inbetalda medlemsavgifter.

Ansökningar behandlas löpande och återbetalning sker nästkommande månad. Observera att du behöver fylla i en ansökan per person och år samt att endast kompletta ansökningar handläggs.

För föreningar - RF Föreningsförsäkring Bas

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Läs mer på Folksams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF Föreningsförsäkring utökat skydd

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.
Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar: Byggnad/er, Idrottsutrustning, Teknisk utrustning, Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som Brand, Inbrott, Vattenskada.
Nu med lägre självrisk – 5 000 kr, i paketen RF Föreningsförsäkring Mellan och Mellan plus.

Läs mer om både RF Föreningsförsäkring Bas och RF Föreningsförsäkring utökat skydd på Folksams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringar för licensierade tränare

Olycksfallsförsäkring för tränare som inte är anställda

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam.
Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid skada kontakta Folksam 0771-950950, ange försäkringsnummer KF 9439408-007 (K 64741).

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna som inte är anställda av klubben av RF (Riksidrottsförbundets) Grundförsäkring. I RF Grundförsäkring finns både olycksfallsförsäkring och krisförsäkring. Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning för läke, rese och tandskadekostnader samt för medicinsk invaliditet och dödsfall.

Ansvarsförsäkring för tränare där föreningen inte är arrangör

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en ansvarsförsäkring inklusive rättsskydd för alla medlemmar med tränarlicens som ger lektioner i ridning. Försäkringen gäller under träning/lektioner för elever på privata anläggningar eller ridskolor där föreningen inte är arrangör.

Försäkringen gäller inte under ridlektioner, instruktioner eller liknande vilken bedrivs inom ridskola eller förening eller för ridskolas eller förenings räkning.

Vid skada kontaktar du Folksam på telefon 0771-950950 och anmäler skadan till Företagsförsäkring. Anmäl skadan på kundnummer 15724.

Fysisk närvaro

Svenska Ridsportförbundets ansvarsförsäkring för licensierade tränare omfattar endast träningar där tränaren är fysiskt närvarande vid träningen.

Försäkringen gäller inte vid s k digital träning, bland annat av säkerhetsskäl. För att en tränare ska kunna ta ansvar för säkerheten under ett träningspass ska tränaren befinna sig på plats. Det är endast då tränaren kan ha en överblick över, och möjlighet att ingripa, vid skeenden som kan resultera i incident eller olycka.

Publicerad: