Annons
Annons

Ansökan reglering av försäkringspremie

Reglering av försäkringspremie vid medlemskap i flera ridsportföreningar

Vid medlemskap i flera av Svenska Ridsportförbundets föreningar ansöker ni här om reglering av försäkringspremien.

Du kan ansöka om reglering för dubbla (eller flerdubbla) medlemskap under 2023 och 2024 tom 2024-06-30, därefter bara för innevarande år.
Ansökningar behandlas löpande och återbetalning sker nästkommande månad.

Formuläret nedan ska fyllas i och ni laddar upp underlag som styrker medlemskap.
Det kan t.ex. vara intyg/kvitto från föreningen eller bankkontoutdrag som visar erlagd medlemsavgift.

Observera att du behöver fylla i en ansökan per person och år samt att endast kompletta ansökningar handläggs.

Kontaktuppgifter
Fyll i kontaktuppgifter

Om det är ditt barn som varit medlem i flera föreningar samtidigt, fyll i hens namn i nästa fråga

Föreningar
Fyll i vilket år och i vilka föreningar det har funnits flera medlemskap, en ansökan per år och person. Underlag för att intyga medlemskap skall laddas upp via länken längre ner i formuläret

Ett år per ansökan

Fyll i vilka föreningar du har varit medlem i under året
Bankuppgifter

Skicka in din ansökan
Glöm inte att ladda upp bilagor som styrker medlemskapen. Ansökningar utan bilagor hanteras ej.

Publicerad:

Personuppgifter

Personuppgifter i detta formulär används enbart för att kvalificera och administrera återbetalning av medlemsförsäkring enl. Svenska Ridsportförbundets styrelsebeslut.

Uppgifterna skickas till en särskild e-postadress och hanteras av ett fåtal anställda på Svenska Ridsportförbundets centrala kansli.
Uppgifterna sparas tills utbetalningen har genomförts och tas sedan bort.

Uppgifter om utbetalningen sparas enl. Svenskt bokföringslag i 8 år.