Annons
Annons

Ansökan reglering av försäkringspremie

Reglering av försäkringspremie vid medlemskap i flera ridsportföreningar

Vid medlemskap i flera av Svenska Ridsportförbundets föreningar ansöker ni här om reglering av försäkringspremien.

Du kan ansöka om reglering för dubbla (eller flerdubbla) medlemskap under 2022 och 2023. Ansökningar behandlas löpande och återbetalning sker nästkommande månad.

Formuläret nedan ska fyllas i och ni laddar upp underlag som styrker medlemskap.
Det kan t.ex. vara intyg/kvitto från föreningen eller bankkontoutdrag som visar erlagd medlemsavgift.

Observera att du behöver fylla i en ansökan per person och år samt att endast kompletta ansökningar handläggs.

Kontaktuppgifter
Fyll i kontaktuppgifter

Om det är ditt barn som varit medlem i flera föreningar samtidigt, fyll i hens namn i nästa fråga

Föreningar
Fyll i vilket år och i vilka föreningar det har funnits flera medlemskap, en ansökan per år och person. Regleringen gäller dubbla medlemskap under åren 2022 och 2023. Underlag för att intyga medlemskap skall laddas upp via länken längre ner i formuläret

Ett år per ansökan

Fyll i vilka föreningar du har varit medlem i under året
Bankuppgifter

Skicka in din ansökan
Glöm inte att ladda upp bilagor som styrker medlemskapen. Ansökningar utan bilagor hanteras ej.

Publicerad:

Personuppgifter

Personuppgifter i detta formulär används enbart för att kvalificera och administrera återbetalning av medlemsförsäkring enl. Svenska Ridsportförbundets styrelsebeslut.

Uppgifterna skickas till en särskild e-postadress och hanteras av ett fåtal anställda på Svenska Ridsportförbundets centrala kansli.
Uppgifterna sparas tills utbetalningen har genomförts och tas sedan bort.

Uppgifter om utbetalningen sparas enl. Svenskt bokföringslag i 8 år.