Annons
Annons

DUS

Tjejer på ridbana.

Foto: Mikael Sjöberg

I landets 19 ridsportdistrikt finns DUS, den viktiga länken mellan föreningarnas US och den Centrala ungdomssektionen, CUS.

I varje distrikt finns en distriktsungdomssektion (DUS) som har en ordinarie plats i distriktets styrelse. DUS anordnar aktiviteter och träffar så som Vi i stallet final, US-träffar, FULK mm.

Distriktens ungdomssektioner tillsammans med distriktets kansli har möjlighet att utse en ungdomsledare och en ungdomssektion som anses vara värdig titlarna;

💛 Årets ungdomsledare

💛 Årets ungdomssektion

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram och synliggöra ungdomsledare och ungdomssektioner som bidrar med goda insatser inom ridsporten.

Hitta ditt DUS

Så här arbetar DUS Pdf, 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: