Annons
Annons

TR X Working Equitation

Ändring TR X moment 1054
Punkt 5 stryks. Regleras i moment 1045.

Ändring TR X moment 1073
Punkt 7 stryks. Regleras i moment 1045.

Förtydligande TR X hinderbilaga
1. Två tunnor

Tillägg för Lätt B:2 i stycket om olika utföranden:

Debutant–Medelsvår B - endast alternativ 1 får användas

Debutant: tiometersvolter, skritt. Enkel tunna kan användas.

Lätt E–Lätt D: tiometersvolter, trav, enkel tunna kan användas och rids i skritt eller trav

Lätt C-Lätt A: åtta-tiometersvolter

Lätt C-Lätt B: trav, med eller utan avsaktning, ett-tre skrittsteg

Lätt B:2-Lätt A: galopp, med ett-tre skrittsteg eller ena volten i annan gångart

Medelsvår B: sex-åttametersvolter, galopp med ett-tre skrittsteg eller byte i språnget

Medelsvår A: tre-sexmetersvolter, galopp med byte i språnget

Svår: tremetersvolter, galopp med byte i språnget

5. Parallellslalom
Tillägg för Lätt B:2 i stycket om olika utföranden:

Debutant: hindret får inte användas

Lätt E-Lätt C: skritt eller trav

Lätt C-Lätt B: trav, med eller utan avsaktning, ett-tre skrittsteg eller varannan båge i skritt

Lätt B:2: trav med eller utan avsaktning, ett-tre skrittsteg eller första och sista bågen i galopp och övriga bågar i trav utan övergång

Lätt A: galopp, med avsaktning ett-tre skrittsteg eller varannan båge i annan gångart

Medelsvår B-Svår: galopp med byte i språnget

6. Fålla

Återinförande av saknat stycke för Medelsvår B med galopp som gångart.
Ändring från piruett till volt tillbaka enligt nedan.
Byte på ordföljd i Lätt A så det matchar formuleringar i Medelsvår B och Medelsvår A–Svår

Debutant-Lätt D: skritt, varvbyte sker med volt tillbaka

Lätt C-Lätt B:2: skritt eller trav, varvbyte sker med liten volt tillbaka.

Lätt A: skritt, trav eller galopp. Vid utförande i skritt sker varvbyte med en bakdelsvändning, i trav med liten volt tillbaka och i galopp sker varvbyte med enkelt byte och liten volt tillbaka

Medelsvår B: galopp, varvbyte sker med byte i språnget och volt tillbaka, vid utförande i skritt sker varvbyte med en skrittpiruett

Medelsvår A–Svår: galopp, varvbyte sker med byte i språnget och vändning/arbetspiruett. Vid utförande i skritt sker varvbyte med en skrittpiruett.

Nyheter 2023 – sammanfattning

1022 Femårig häst får starta högst en klass per dag om tre moment ingår.

1031 Tio sekunders tillägg om spö tas in på banan i speedmomentet. Lättade sporrbestämmelser för junior som startar medelsvår eller svår klass.

1032 Förändrade regler om pelhambett och portar.

1033 Sporrskydd inte tillåtet.

1034 Reglering av huvor och luvor.

1040 Nytt system för status på WE-klasser. Wawe-reglementet gäller vid officiella kval till linternationella mästerskap.

1041 Ingen speed i debutantklass. Visa minskningar av hinderantal i medelsvår och svår klass.

1045 och 1067 Reglering av halsberöring med påföljder. Automatisk uteslutning för detta försvinner.

1048 Reglering av musikanvändande i kurmoment.

1062 Teknikmomentet. Banskiss i teknikmomentet ska publiceras senast tolv timmar före tävlingens start. Gångartsväxling ska anges.

1067 Teknikmomentet. Reglering av när uteslutning vid fel väg kan tillämpas, när maxtid överskrids och då ekipage får 0 på tre hinder. Ingen automatisk uteslutning om ryttare i Lätt A utan signal från domaren avbryter hinderförsök och fortsätter till nästa.

1073 Speedmomentet. Förändringar av vad som innebär automatisk uteslutning.

1082 Uteslutning om hästen börjar blöda inne på banan. Harmonisering med övriga TR.

Publicerad: