Annons
Annons

TR III Hoppning

Kompletteringar TR III (2021-02-02):

Förtydliganden:

Ändringar i kursivt

Moment 304.7 mening 2:
6-åriga hästar får starta avdelning A i klasser 0,20/Lätt J-1,25/Lätt A+5 cm hoppning efter att ha presterat två felfria grundomgångar i lägst 1*tävling i avdelning B, och/eller avd A med bed A, på lägst samma höjd det år hästen blir 6 år.

Moment 304.8:
6-åriga hästar får starta avdelning A i klasser 1,30-1,40/Msv B-Msv A hoppning efter att ha presterat två felfria grundomgångar i avdelning B, och/eller avd A med bed A, 1,30/Medelsvår B hoppning det år hästen blir 6 år.

Moment 312.3.2 mening 2, Standardhoppningar för häst:
I dessa klasser är tillåten tid, även i bed två faser, 180 sek/fas eller längre.

Moment 313.3.3 mening 2, Standardhoppningar för ponny:
I dessa klasser är tillåten tid, även i bed två faser, 180 sek/fas eller längre.

Moment 314.1.8.3, Metoder i bedömning A, tillåten tid i A:Stilla:
Tillåten tid, även i bed två faser, 180 sek/fas eller längre.

Strykning moment 357.1 mening 6, Generellt:
Det är banbyggaren/banchefen som tillser att denna regel följs.
Hela denna mening stryks.

Nyheter 2023 - sammanfattning:

301.1.1 Förtydligande av klasser utan rangordning.

301.3.3.2 Häst får starta i både avdelning A och avdelning B i samma klass, under förutsättning att avdelning A rids före avdelning b.

301.6 Rätt till minst tio ekipages mellanrum för ryttare med två (eller flera) hästar gäller endast om tillräckligt antal hästar startar.

305.2.3 Förtydliganden om sporrar.

306.2.1 Tillåtet att leda häst i grimma med kedja på tävlingsplatsen.

306.6 Karledsband tillåts.

306.7 Definition av barfotaskor permanentas.

312.3.1 Justering av förutsättningar av tempo vid banan 30 meter eller bredare.

312.3.2 I hästklass tas maxtid bort i klasser till och med 1,05 hoppning, endast tillåten tid finns. I dessa klasser är tillåten tid, även i bed två faser, 180 sek/fas eller längre. I bed A:Stilla är tillåten tid alltid 140 sek eller längre. Följdändringar vid aktuella standardhoppningar.

319-320 Förtydliganden om andra omgången i winning round.

344, 345, 346 Följdändringar om uteslutning och maxtider.

352.5 Förtydligande om när ändring av maxtid kan ske.

354 Banskiss ska vara tillgänglig för deltagare, behöver inte sättas upp.

357.6 Bomhållare ska vara 18-20 mm djupa. För tyngre hinderdelar ska platta hållare användas.

360.2 Förtydligande att vattenmatta räknas som hinder med vatten.

366.4.1 Maxhöjd på framhoppning begränsas till klassens aktuella maxhöjd.

366.4.4 Krysshinders bommar måste inte vila i båda hållarna.

380och 388 Uteslutning i klasser högst 1,05/Lätt C +5 cm sker vi tredje olydnaden. Följdändringar i moment 388.

391.3 Skärpta regler för spöanvändning. Spö får användas högst två gånger totalt under ritten, inklusive tippning. Inga slag tillåtna, endast lätt petning. Spö kan dock användas för att förhindra fysisk skada.

391.3.6 Överdrivna tygeltag och hjälper är alltid förbjudna.

391.4 Vid blod på häst utesluts ekipaget. Harmonisering med övriga TR.

396.3.3 Banbyggare ska minst vara kvalificerad för aktuell klass/svårighetsgrad.

Publicerad: