Annons
Annons

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för elit/5*/4*, nationella/3*, regionala/2* och lokala/1* tävlingar.

  1. All uppstallning som ordnas av arrangören sker på hästägarens och/eller ryttarens egen risk. Arrangören påtar sig inget ansvar för olycksfall eller sjukdom som kan drabba ryttare, häst eller hästskötare. Detta gäller även stölder, skadegörelse, brand och/eller andra incidenter.
  2. För start vid 1*–5*-iga tävlingar fordras gällande tävlingslicens för ryttare och hästar. Alla startande som har svensk licens ska ha grönt kort. Dessa tävlingar är öppna för nordiska ryttare med gällande nationell tävlingslicens i sitt hemland. För start vid 1*–5*-iga-tävlingar fordras gällande tävlingslicens för häst/ponny i hemlandet. För start i lokaltävling fordras ryttarlicens.
  3. Vid maximerat antal starter stängs klassen i Tävlingsdatabasen, TDB.
  4. Rätt till ändringar godkända av Svenska Ridsportförbundet förbehålls.
  5. Alla hästar ska vara vaccinerade efter gällande bestämmelser. Vaccinationer ska vara inlagda i TDB.
  6. I premiesumman ingår i förekommande fall skatter och avgifter.
  7. Ryttare/ kusk som anmäler sig till tävling godkänner därmed att startlistor respektive resultatlistor publiceras via Internet.

Publicerad: