Annons
Annons

Vaccinationer

Sprutor och kanyler.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Här kan du läsa ett utdrag av regler och rekommendationer om vaccination mot hästinfluensa.
Fullständiga regler om vaccination finns i TR.

Grundvaccination (A+B+C)

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C). När den är klar ska hästen revaccineras (R) varje år.

Regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller andra hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination.

Så här genomförs grundvaccination

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C).
Innan hästen alls vaccinerats har den startförbud.
När hästen fått sin första grundvaccination (A) har den fortfarande startförbud.
Intervallet fram till andra grundvaccinationen är 21–56 dagar. Hästens startförbuds hävs på den åttonde dagen efter genomförd B-vaccination, då kan den starta i tävling.

Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Direkt efter C-vaccinationen har hästen startförbud i sju dagar. När C-vaccinationen genomförts är hästen åter startberättigad åtta dagar efter C-vaccinationen.
Överskrids de 180 dagarna mellan B och C-vaccination måste hästen grundvaccineras med A+B+C-vaccination enligt ovan.

Revaccinering, överskridna tidsgränser

Efter genomförd C-vaccination ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Överskrids intervallet måste hästen grundvaccineras med A+B+C-vaccination enligt ovan.

21-dagarsundantaget försvinner 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 försvinner möjligheten att använda de 21 extra dagarna efter ordinarie 365-dagars intervall.

Om inte vaccination sker inom 365-dagarsintervallet måste ny grundvaccination enligt TR I moment 170 B genomföras.

Ändringen gäller inte retroaktivt.

Revaccination

1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott.
Minsta intervallet för revaccination enligt TR är som tidigare en gång per år, men en stark rekommendation är att revaccinera hästen var sjätte månad. Detta gäller, förutom enligt ovan, även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.

När får hästen starta i tävling efter vaccination?

Regler om vaccination finns i TRI Mom 170 Pdf, 340.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Enligt TR I Mom 170, Vaccinationsbestämmelser, får hästen starta tidigast den åttonde dagen efter senaste vaccination mot hästinfluensa. Exempel: hästen vaccineras en måndag. Då får den tidigast starta nästkommande tisdag.

Publicerad: