Annons
Annons

Smittskyddspolicy

Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand

  • Hästnäringen har en nollvision för spridning av smittsamma sjukdomar.
  • Alla vi som har hand om hästar ska agera så att risken för smittspridning minimeras, både mellan hästar, från häst till människa och från människa till häst.
  • Infektioner påverkar hästens hälsa, välfärd och prestation, och ger konsekvenser för hästverksamhet och sport. Genom att förebygga och bekämpa infektioner kan följderna begränsas.
  • Vi verkar för att antibiotika används korrekt. Vårt arbete för ett gott smittskydd motverkar också spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
  • Det är viktigt och allas ansvar att kontinuerligt utbilda sig inom smittskydd, att delta i det förebyggande arbetet samt att samarbeta mot smittspridning.
  • Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att smitta sprids, t ex. genom vaccinationer, framtagande av hygienrutiner och ett övergripande smittskyddstänk i verksamheten och i utformningen av anläggningar.
  • Vid tecken på nedsatt allmäntillstånd på grund av misstänkt infektion eller andra tecken på smitta ser vi till att lämpliga smittskyddsåtgärder införs.
  • Vi isolerar sjuka hästar med symptom på smittsam sjukdom tills risken för smitta är över, samt informerar berörda om smittan.
  • Vi reser och tävlar endast med friska hästar och från stallar där ingen häst visat tecken på smitta.

Hästnäringen har tillsammans en smittskyddspolicy, fastställd 2016-03-02

Publicerad: