Annons
Annons

Ringorm

Tävlingsrestriktioner för häst vid ringormsinfektion.

Häst med misstänkt/konstaterad ringorm (el. liknande) skall omedelbart isoleras och kontakt tas med veterinär som vidtar vidare åtgärder. Provtagning skall utföras enligt anvisningar från veterinär (se även SVA:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Häst med symptom skall lokalbehandlas med adekvat läkemedel (eller annat antimykotikum) angivet/utskrivet av veterinär. Behandling skall ske minst 2 ggr/vecka i 2 veckor (dvs. minst fyra behandlingar). Om behandlingen varit verksam och ingen akutisering inträffat hävs isoleringen efter 20 dygn räknat från 1:a behandlingsdag.

Symptomfri häst från smittat stall skall behandlas med av veterinär anvisat läkemedel (eller annat antimykotikum) inom en vecka före start, dock senast dagen innan ankomst till tävlingsplats (observera eventuell karenstid om hästen behandlas med läkemedel).

Publicerad: