Annons
Annons

MRSA

Tävlingsrestriktioner för häst vid meticillin-resistent stafylokockinfektion (MRSA).

Häst som har en MRSA-infektion, i form av allmäninfektion eller lokal infektion i exempelvis sår, hudskada, led, eller andra organ, skall hållas kontaktisolerad (egen utrustning, skötsel, handsprit etc.) intill dess att 20 dygn har förflutit från det att hästen inte visar smittoförande symptom eller skador i huden. Sår som kan vara tveksamma, t ex karledsproblem och liknande, skall vara provtagna och befunna negativa innan hästen kan tävla/startanmälas.

Frisk häst som står i stall med MRSA-infekterad häst kan tävla under förutsättning att den infekterade hästen blivit kontaktisolerad från övriga hästar (egen utrustning, skötsel, handsprit etc.), annars gäller samma restriktion om 20 dygn som för den infekterade hästen.

Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA, utan kliniska symptom på infektion, med intakt hud och som inte behandlas med antibiotika, omfattas normalt inte i ovanstående restriktioner, då smittrisken kan anses som försumbar i tävlingssammanhang.

Frisk häst som står i stall med symptomlös bärare av MRSA enligt stycket ovan, omfattas normalt inte av tävlingsrestriktioner.

Publicerad: