Annons
Annons

Sjukvårdspersonal

Olycksfall ryttare

  • Olycksfallsvård ska vara så ordnad att skadad ryttare snarast kommer under sakkunnig vård. Ambulans ska kunna tillkallas omgående. Om läkare inte finns tillgänglig på tävlingsplatsen hela tiden måste sjukvårdspersonal finnas.

Sjukvårdspersonal

  • Sjukvårdpersonal ska vara sakkunnig och lägst ha aktuell utbildning i HLR för att vid en olycka kunna ta hand om såväl lättare skador som att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans.
  • Sjukvårdspersonalens placering ska vara tydligt utmärkt. Specifika krav för sjukvård kan finnas i respektiveTR.

Ryttarens säkerhet

  • Vid tävlingsarrangemang där legitimerad läkare/sjuksköterska kan knytas till tävlingsarrangemanget har denne skyldighet att utföra medicinsk undersökning efter inträffad händelse som kan sätta ner ridförmågan. Ryttare har inte rätt att undandra sig sådan undersökning och bedömning efter inträffad händelse. Samråd med överdomaren ska ske men läkaren/sjuksköterskan har rätt att meddela startförbud på medicinska grunder.
  • Om legitimerad läkare/sjuksköterska inte finns på plats kan överdomaren meddela startförbud för ryttare som efter inträffad händelse bedöms vara olämplig att starta. Om medicinsk sakkunskap finns på tävlingsplatsen ska över­domaren samråda med vederbörande.
  • Läkarens/sjuksköterskans/överdomarens/domarens beslut kan inte överklagas.
  • Sjukvårdspersonal och överdomaren ska ha god kännedom om Svenska Ridsportförbundets Hjärntrappa och dess rekommendationer.

Publicerad: