Annons
Annons

Säkerhet under tävling

Säkerhet på tävling omfattar alla. Hästarnas, ryttarnas, medhjälparnas, funktionärernas och inte minst publikens säkerhet.

Planering av tävlingsplatsen är viktig. Parkering med goda ytor för lastbilar och transporter och utrymme mellan fordonen samt vägar till och från parkering till framridning och tävlingsbana ska finnas tydligt angivna.

Logistiken på en tävlingsplats har stor betydelse. Det är överdomarens ansvar att gå igenom den. Tävlingsplatsen ska ha en anläggningsskiss som anger var tävlingsbana, framridning, parkering och publikplatser finns.

Utrymningsvägar och till- och utfarter för räddningspersonal ska vara fria.

Arrangören har också en säkerhetsansvarig som går igenom tävlingsplatsen som kan kontrollera att till exempel tillfälliga eldragningar och kablar märks på ett säkert sätt.
Utrustning på tävlingsplatsen ska finnas för akut läkar- respektive veterinärvård.

Avskärmningsmöjligheter för att kunna behandla patient och häst i lugn och ro behövs också.

Ta fram korrekt adress och GPS-koordinatorer innan tävlingen så ni kan lämna korrekta adressuppgifter om ni tillkallar ambulans.

Olycksfall ryttare

Olycksfallsvård ska vara så ordnad att skadad ryttare snarast kommer under sakkunnig vård. Ambulans ska kunna tillkallas omgående. Om läkare inte finns tillgänglig på tävlingsplatsen hela tiden måste sjukvårdspersonal finnas.

Hästbesiktning

Undvik köbildning vid hästbesiktningen, håll avstånd till andra hästar och se till att logistiken till och från besiktningsplatsen fungerar utan att hästarna möts för nära eller hetsar upp varandra.

Viktigt: Hjälm ska bäras av den som visar hästen för veterinären.

Ett tips till den aktive är att träna att visa häst vid hand redan hemma på din egen ridanläggning. Träna på att ”trava upp” hästen på ett lugnt och säkert sätt.

Framridning

Framridningen kan bli en spännande historia. Inför första tävlingsstart kan hästarna vara väl så laddade och explosiva. Unghästar på en framridning är orutinerade och kan reagera plötsligt och oväntat.

Storleken på framridningen bestämmer arrangören tillsammans med överdomare, som tar beslut om hur många ekipage som får vara där samtidigt.

Handlar det om hoppning så ska det minimum finnas två framhoppningshinder. Placerade på ett sätt så att medhjälpare har utrymme att vistas mellan hindren. Längdhinder- oxer – ska ha säkerhetshållare på bakre bommen som löser ut.
På vissa framhoppningar har det testats under senare säsonger att ryttarna rider i samma varv. (Skrittande ekipage på spåret, övriga innanför.) Det upplevs av många ryttare som säkrare om hästen är rädd för att möta andra hästar.

Att visa hänsyn är viktigt på framridning, att ha ett öga på det som händer omkring och underlätta för varandra. Tänk på att framridningen inte är öppen för de som gjort sin ritt. De ska trava av sina hästar på annan plats.

Röd rosett

En röd rosett fästs i hästens svans för att visa att den kan sparka mot andra hästar eller människor. Respektera rosetten och håll avstånd till denna häst.

Prisutdelning

Det är viktigt både för hästarna och ryttarna att prisutdelningen och ärevarv blir lugna.
Normalt ska de sex främst placerad ekipagen in till prisutdelning i hoppning och tre i dressyr.

OBS: Till hundägare – alla hundar på en tävlingsplats ska vara kopplade.

Publicerad: