Annons
Annons

Pay & Jump/Ride mm

Mikael Sjöberg

Pay & Jump, Pay & Ride, utbildningshoppning eller träningshoppning är en träningsform som inte omfattas av TR. Här finns tips och råd till er som arrangörer.

Vad är tävling och vad är träning?

Enligt Tävlingsreglementet är en tävling ett arrangemang vars huvudsakliga syfte är konkurrensbedömning. Det innebär att resultatlista upprättas och/där priser baserade på prestationen delas ut, till exempel premier, hederspriser och/eller prisrosetter.

Pay & Jump, Pay & Ride m.m.

Det finns olika former av träningar med tävlingskaraktär. Pay & Jump, Pay & Ride, utbildningshoppning eller träningshoppning m.m. är en träningsform. Inga resultatlistor får upprättas och inga priser delas ut.

Pay & Jump, Pay & Ride och liknande är alltid träning och aldrig tävling.

Det är en stark rekommendation att vid alla arrangemang hålla sig till TR när det gäller hästvälfärd, djurskydd och säkerhet.

Vilka regler gäller?

Eftersom pay - arrangemang är träning och inte tävling gäller i huvudsak inte TR. Samtidigt är det en stark rekommendation att alla arrangemang hos medlemsföreningarna håller sig till TR när det gäller hästvälfärd, djurskydd och säkerhet.

Otillåten hantering inte tillåten

Otillåten hantering av häst är inte tillåten även under träning, enligt TR I moment 110.3. Sker det kan det anmälas till Disciplinnämnden.

Guide till pay-arrangemang

Sätt era egna regler

Anordnande förening både kan och bör sätta upp regler och riktlinjer för träningen. Tillåt aldrig otillåten hantering av häst, olämpligt uppträdande eller bestraffning av häst.

Det går att hänvisa till delar av Tävlingsreglementet, men tänk på att det rättsliga systemet inte gäller. Om någon bryter mot era regler, informera dem om de regler ni har och tillrättavisa dem om det behövs. Informera om era regler redan innan arrangemanget, exempelvis på er hemsida, på informationstavlan på er anläggning och på era sociala medier.

Utse kunniga ansvariga

Även om det är en ungdomssektion eller liknande som anordnar arrangemanget är det lämpligt att ha en eller flera kunniga vuxna som är ansvariga för arrangemanget. Dessa ska finnas på plats under hela arrangemanget, cirkulera på anläggningen (främst framridning/framhoppning), kunna svara på frågor och ”hålla koll”.

Tillfråga exempelvis en officiell funktionär, tävlingsledare, ridskolechef, ridlärare, tränare eller annan kunnig person. Om olyckan är framme eller om det uppstår svårare situationer är det inte lämpligt att en ungdomssektion ensamma ansvarar för arrangemanget.

Be en kunnig person rita banskissen

Oavsett höjden på hindren är det viktigt att banorna har en bra kvalitet. Detta utbildar både hästar och ryttare och bjuder in till rytmisk och god ridning. Det motverkar också risken för olyckor. Tillfråga exempelvis en banbyggare, officiell funktionär, tävlingsledare, ridskolechef, ridlärare, tränare eller annan kunnig person.

Kräv giltigt vaccinationsintyg

För att undvika att smittor eller andra sjukdomar sprids är det lämpligt att kräva att giltigt vaccinationsintyg enligt TDB uppvisas innan urlastning. Detta är en viktig djurskyddsaspekt och skyddar även er förening och andra mot smittsamma sjukdomar.

Tillåt inte att triangelmärkta hästar att delta

Låt inte triangelmärkta hästar delta i era pay-arrangemang. Svenska Ridsportförbundet riktlinjer för triangelmärkta hästar är följande: ”Tanken bakom en triangelmärkning är att hästen kan fortsätta i avel eller som promenad- eller sällskapshäst. Den ska inte användas i regelbundet arbete i någon form.”

En triangelmärkt häst bör inte delta i arrangerade träningar i någon form, så även pay-arrangemang. Det går inte att söka dispens för en triangelmärkt häst att få tävla igen.

Sätt regler för ryttarens utrustning

Självklart kräver ni hjälm med hakbandet i funktion vid ALL ridning på er anläggning, så även för deltagare på pay-arrangemang. Vid hoppning/terränghoppning bör ni även ha krav på säkerhetsväst för ryttare till och med 18 år.

Tillåt gärna medhjälpare under ritten

Tillåt gärna att ryttare har medhjälpare inne på banan. Det är helt okej att muntligt hjälpa till med programmet eller bansträckning för att främja god utbildning.

Tidsbegränsat istället för felbegränsat

Ge alla möjlighet att rida runt hela banan, alternativt hela programmet, oberoende av fel. Lämpligt att begränsa tiden på banan till exempelvis 5 minuter för hoppning och 10 minuter för dressyr. Uppstår det problem vid ett hinder kan ni som arrangör underlätta för ekipaget genom att till exempel sänka hindret eller be dem fortsätta till nästa hinder för att ge ekipaget en positiv upplevelse.

Maximera antalet tillåtna ritter per häst

Maximera antalet starter/rundor en häst får göra per arrangemang. 2–3 ritter är ett lämpligt maxantal. Detta är viktigt ur både djurskydds- och säkerhetssynpunkt.

Maximera antalet ekipage på framridning/framhoppning

Ha ett maxantal för hur många ekipage ni har på framridning/framhoppning samtidigt. Håll er till det antal ni har på era officiella tävlingar om ni har sådana. 5–8 ekipage är att föredra, beroende på storleken på ridbana/ridhus.

Avspärrningar

Sätt upp avspärrningar mellan hästar och åskådare. Har ni officiella tävlingar, använd samma avspärrning-ar som vid dessa. Detta är väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Skilj på hästar och ponnyer

Försök att inte blanda hästar och ponnyer. Ta alla ponnystarter först och sedan häst, eller vice versa. Väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt för både ryttare och hästar.

Ingen resultatlista, inga priser

Pay-arrangemang är ingen tävling och därför får inte ekipagen rangordnas, medföra några förmåner, ligga till grund för deltagande i andra arrangemang och inte publiceras – ens på en lista på tävlingsplatsen eller av speakern om ni har en sådan.

Man får aldrig rangordna ekipagen efter prestation. Prestationen vid ett träningstillfälle kan inte generera någon typ av premie eller pris.

Men – alla kan få köpa rosett

Rosetter får inte delas ut till felfria ekipage eller baserat på resultat. Arrangören kan sälja rosetter, om det är exakt samma rosett till alla – oavsett hur ekipaget har klarat av träningen.

All ridning sker på egen risk

Informera deltagarna om att all ridning sker på egen risk, precis om vid officiella tävlingar, men självklart är det viktigt att säkerhet eftersträvas under alla arrangemang på er anläggning.

Publicerad:

Försäkring

Svenska Ridsportförbundets medlemsförsäkring gäller vid all ridning för de som är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

"Försäkringen gäller vid aktiviteter som bedrivs av Svenska Ridsportförbundet, i föreningens regi eller i samverkan med föreningen samt vid resa i direkt anslutning till och från aktiviteten. Den omfattar föreningens medlemmar även då de deltar i aktiviteter som arrangeras av andra medlemsföreningar.