Annons
Annons

Ridskolehästar och triangelmärkning

Häst hemma hos Anna Reilly i Bohuslän.

Foto: Mikael Sjöberg

I allt vi gör är med den är hästens välfärd absolut viktigast. En triangelmärkt häst ska inte användas i ridskoleverksamhet.

I mitten av 1990-talet fastställde Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion att triangelmärkta hästar inte ska användas i lektionsverksamhet vid ridskolor anslutna till förbundet.

Motivet för ställningstagandet är främst att en ridskola inte ska ha ekonomisk vinning av en häst eller ponny som inte är fullt brukbar, och att ridskolehästar inte får betraktas som andrahandsprodukter.

En triangelmärkt häst har av veterinär och försäkringsbolag bedömts att inte kunna komma tillbaka till det brukningsområde den är tänkt för och försäkringsbolaget har (i vissa fall) betalat ut hela, eller en del av, försäkringsbeloppet. För att markera detta märks hästen med en triangel.

Tanken bakom en triangelmärkning är att hästen kan fortsätta i avel eller som promenad- eller sällskapshäst. Den ska inte användas i regelbundet arbete i någon form.

Publicerad: