Annons
Annons

Statistik

Snabba fakta om Svenska Ridsportförbundet

Statistik och kortfakta om ridsport:

 • Fritid och tävling för en halv miljon svenskar
 • Sveriges näst största ungdomsidrott (7-25 år), fotbollen är större, baserat på LOK-stöd (RF, 2022).
 • Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor.
 • Svenska Ridsportförbundet har drygt 154 130 medlemmar, varav 93% tjejer (2022).
 • Cirka 105 000 motions- och lektionsryttare.
 • 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
 • 841 klubbar (2022).
 • Knappt 450 av klubbarna driver ridskola (2022).
 • Cirka 10 000 hästar, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor.
 • En av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.
 • Andra största förbund med 214 077 utbildningstimmar under 15 159 arrangemang med totalt 133 705 deltagare (Utbildningsmodulen/SISU Idrottsutbildarna 2019).
 • Ridsporten är öppen för alla och har aktiva i alla åldrar.
 • Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor – pojkar och flickor – mot varandra på samma villkor.
 • 19 ridsportdistrikt från norr till söder.
 • Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare.
 • De flesta förtroendevalda är kvinnor.
 • Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå.
 • Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 900 miljoner kronor årligen (Ersta Sköndal Högskola och SCB 2018).
 • Utbildar årligen runt 500 ungdomsledare och 50-60 ridledare.
 • Anordnar årligen yrkesprov för cirka 500 hästskötare och cirka 70 ridlärare. (2018)

Tävlingsstatistik

 • 315 583 tävlingsstarter genomfördes inom ridsporten gjordes under 2022 (att jämföra med 228 875 under 2021). Fördelningen mellan grenar ligger ändå relativt konstant och var 2022; hoppning 78%, dressyr 20%, fälttävlan 1,7% och övriga grenar 1%. Till övriga räknas paradressyr, sportkörning, distansritt, voltige och working equitation. Inom sportkörning tävlar man i enbet (en häst/ponny), par (två hästar/ponnyer) och fyrspann (fyra hästar/ponnyer).
Återstarten i ridsporten efter pandemin är bra. Antalet tävlingsstarter börjar närma sig nivå med 2019.
Antalet licenserade ryttare har legat på en jämn nivå de senaste åren. Under pandemiåren 2020 och 2021 syns dock en minskning, troligen till följd av anpassade och inställda tävlingar.
 • 36 049 hästar/ponnyer med aktiv tävlingslicens 2022 (att jämföra med 28 587 2021).
 • 23 757 ryttare med aktiv tävlingslicens 2022 (att jämföra med 19 829 2021).
 • Den snabbast växande grenen i svensk ridsport de senaste åren är working equitation. Från en blygsam start med 14 aktiva och lika många tävlingsstarter 2013, hade grenen under 2019 290 aktiva som gjorde 716 tävlingsstarter. Svenska working equitation-ryttare har också deltagit vid internationella mästerskap. En ökning på tävlingssidan med mer än 90 procent.

Hästnäringen i siffror

 • Sverige uppskattas ha 355 000 hästar
 • Hästnäringen omsätter cirka 32 miljarder
 • Hästnäringen skapar cirka 18 500 jobb

Siffror och statistik för hela hästnäringen finns presenterade på sidan Hästnäringen i siffror Länk till annan webbplats. (2021-12-15)

Siffrorna presenteras i en statistikmodell framtagen av Dalarnas Högskola i samarbete med bland Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, ATG, LRF Häst m fl.

Publicerad: