Annons
Annons

Utmärkelser

Hederstecken

Hederstecknet är avsett att vara ett utmärkelsetecken för ryttare eller kuskar inom Ridsportförbundet eller amatörryttare inom SG, som utfört utomordentliga prestationer inom rid-, kör- och galoppsporten.

Hederserkännande

Svenska Ridsportförbundets hederserkännande i form av en statyett utdelas av förbundets styrelse till personer för stora insatser eller nytta för verksamhet inom förbundet.

Förtjänstmedalj

Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj utdelas i guld (förgyllt silver) eller silver av förbundets styrelse till personer, som genom långvarig och nitisk verksamhet i förbundets eller ovannämnda förbunds tjänst eller på annat sätt nedlagt synnerligen stor förtjänst till befordrande av förbundets syftemål.

Förtjänsttecken

Person som inom förbundet nedlagt minst tioårigt framgångsrikt arbete och därvid varit till särskilt nytta för förbundets verksamhet eller som genom synnerligen verksamt bistånd under lång tid givit förbundet sitt stöd. Även yrkesmässigt arbete inom och utom förbundet får tillgodoräknas.

Publicerad: