"Inte så kul men det får man tåla"

En fjärdedel av barnen inom idrottsrörelsen blir kränkta av andra barn. Och var tionde barn har utsatts för kränkningar av en vuxen. Det visar Friends undersökning om barns trygghet inom idrotten.

Idrott och ridsport är för de allra flesta förknippad med glädje och gemenskap, men tyvärr inte för alla. Vissa barn går till sin idrott med en klump i magen och i vissa fall bär de dessutom bördan helt själva, utan att någonsin berätta för en enda vuxen. Mobbning, utfrysning och kränkningar är en samhällsgemensam utmaning och det innebär att det även finns inom idrotten.

Rapporten ”Inte kul, men det får man tåla” grundar sig i en Novus-undersökningen från december 2021. Syftet var att undersöka hur barn och unga upplever idrotten när det gäller trygghet, trivsel, kränkningar och mobbning. Inte så kul, men det får man tåla, är ord lånade från ett barn i rapporten.

Undersökningen visar att 26 procent av barnen blir kränkta av andra barn och att cirka 20 procent av de barn som blir kränkta inte säger till en vuxen om detta. Rapporten visar också att var tionde barn utsätts för kränkningar av en vuxen, oftast ledare eller tränare.

Läs rapporten i sin helhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Med facit i hand måste nu förbunden, föreningar och organisationer ta krafttag mot mobbning och kränkningar genom att ge sina ofta ideella krafter de verktyg som krävs för att främja en trygg och utvecklande miljö för barn och unga. Tillsammans kan vi arbeta för att få bort kränkningar och mobbning från idrotten, skriver Friends i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vi vet vilka skyddsfaktorer som vi ska satsa på och tillitsfulla vuxna är en av de mest framträdande

– Vi på Friends vet att mobbning går att stoppa och förhindra. Forskningen är tydlig, vi vet vilka skyddsfaktorer som vi ska satsa på och tillitsfulla vuxna är en av de mest framträdande. Det krävs då att alla ledare, styrelseledamöter och beslutsfattare prioriterar tryggheten. Inte minst krävs det att alla vi vuxna lyssnar på vad barn och unga har att säga om vad som behövs för att skapa en trygg idrottsmiljö utifrån just deras perspektiv, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends, i rapporten.

Trygga ledare

Svenska Ridsportförbundet arbetar sedan tre år tillbaka med stiftelsen Friends för en trygg ridsport fri från mobbning och trakasserier. Satsningen heter Trygga ledare och syftar bland annat till att stärka ridsportens ledare i trygghetsfrågor genom kunskap och mentorskap. 

– Många gånger kan ledare vara en av de viktigaste vuxna i ett barns liv, säger Catrine Andersson som är projektledare för Trygga ledare inom ridsporten.

Läs mer om Trygga ledare här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Siffrorna i Friends rapport stämmer väl överens med erfarenheterna från mötet med tusentals ledare inom ridsporten.

Vi vet att det förebyggande arbetet gör skillnad

En enkät bland 1 700 unga och äldre ledare inom satsningen Trygga ledare, visade att nästan hälften hade upplevt kränkningar bland barn och unga vid en eller flera tillfällen under det senaste året (2019). En tredjedel av dem uppgav även att de kände till ett eller flera fall där en ledare kränkt en ungdom. Ofta hade det med prestation, utseende eller utrustning att göra.

- Det är mycket allvarligt att så många barn blir utsatta för kränkningar och därför får vårt arbete för en trygg ridsport aldrig tappa fart. Vi vet att det förebyggande arbetet gör skillnad, säger Catrine Andersson.

Publicerad: