En trygg ridsport kräver trygga strukturer

Svenska Ridsportförbundet ser nu över ridsportens strukturer för att se till att rutiner och regelverk är tydliga för alla och tillåter oss att agera. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att idrottens regelverk bättre ska fånga trygghetsfrågorna.

Att alla känner sig trygga inom ridsporten är av största vikt för oss på Svenska Ridsportförbundet och vi har sedan länge ett omfattande trygghetsarbete. Ibland händer ändå det som inte får hända, både inom vår egen verksamhet och i stallmiljöer utanför ridsportens organisation. Trakasserier och övergrepp, oavsett om de sker i mötet mellan människor eller på nätet, är oacceptabelt och det är viktigt att vi har ett regelverk som kan leda till åtgärder när något inträffar.

– Det måste vara tydligt hur idrotten och vår organisation fungerar och vilka möjligheter vi har att agera när någonting händer. Det som blivit väldigt klart för oss under hösten är att de regelverk som finns inte räcker till. Både vi, och idrotten i stort, har ett jobb att göra här, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har nyligen initierat en extern översyn av trygghetsarbetet och våra egna strukturer inom ridsporten för att säkerställa att vi har rutiner och regelverk som tillåter oss att agera om någon blir utsatt för kränkningar av någon form. Översynen syftar till att se över om, och i så fall hur, vi behöver utveckla arbetssätt och rutiner.

Förbundsstyrelsen har dessutom beslutat att alla som beställer förbundslegitimation eller licens inom Svenska Ridsportförbundet måste bekräfta att man följer tävlingsreglemente, code of conduct och idrottsrörelsens uppförandekod samt att man står bakom förbundets värdegrund och avser vara ett föredöme för svensk ridsport. Bekräftelsen görs i tävlingsdatabasen (TDB) från och med den 1 november 2021.

– Vi vill öka medvetenheten om vad som gäller och påminna om vår värdegrund och andra bestämmelser som man förväntas följa. För att öka tryggheten inom ridsporten är det viktigt att alla tar sitt ansvar, säger Ulf Brömster.

Tidigare under hösten lyfte Svenska Ridsportförbundet även frågan om idrottens regelverk till Riksidrottsnämnden, med anledning av ärendet med den ryttare som varit åtalad för våldtäkt och sexuella övergrepp. Det handlar bland annat om de preskriptionstider som finns i idrottens regelverk samt om definitionen av allvarlig kränkning. Förbundet vill också se ett förtydligande av hur man ser på beroendesituationer. På dessa tre punkter krävs stora förändringar för att idrotten ska ha användbara verktyg för att hantera övergrepp. Läs mer HÄR Länk till annan webbplats..

Publicerad: