Annons
Annons

Ylva Norling Jönsson ny ordförande för Juridiska Utskottet

Svenska Ridsportförbundets styrelse* har utsett nya ledamöter för det Juridiska Utskottet (JU), för mandatperioden 2024-2025. Ny ordförande är Ylva Norling Jönsson, jurist med lång och gedigen erfarenhet i dessa frågor. Norling Jönsson arbetar som hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

– Jag är hobbyryttare och har tillbringat en stor del av min fritid tillsammans med hästar i nästan hela mitt liv. Jag vet hur viktig ridsporten är och hur utvecklande och roligt det är för både barn, ungdomar och vuxna att få umgås med dessa fantastiska djur. Det känns väldigt roligt att få chansen att bidra till ridsporten genom att arbeta i JU, säger Ylva Norling Jönsson.

JU är rådgivande och beredande organ åt styrelsen i frågor av juridisk karaktär, frågor som på olika sätt rör människa, häst eller förening. JU hanterar överklaganden från enskilda och föreningar, brott mot värdegrund och tvister om tävlingsregler. Det inkluderar bland annat trygghetsfrågor. I vissa fall kan JU även vara beslutande organ. JU är jämte Disciplinnämnden (DIN) en av de instanser inom ridsporten som hanterar ärenden som bryter mot ridsportens och idrottens regler. **

Svenska Ridsportförbundets styrelse meddelade i december att de sett över JU:s uppdrag och vilken typ av kompetens man vill ha i sammansättningen av ledamöter, som ett viktigt steg i att ytterligare utveckla trygghetsarbetet. Utöver den juridiska kompetensen har det i rekryteringen av nytt JU därför varit viktigt att också få in fler ledamöter med erfarenhet av trygghetsarbete och medlemsdemokrati.

– Vi arbetar varje dag för att alla ledare, ryttare och andra medlemmar ska känna en självklar trygghet i stallet. Att vi har ett Juridiskt Utskott med hög kompetens och erfarenhet av att arbeta med trygghet, medlemsdemokrati och hästvälfärd är en viktig pusselbit i det ständigt pågående arbetet, säger Sandra Ruuda, ordförande för Svenska Ridsportförbundet.

Förbundsstyrelsen har även utsett en ny vice ordförande i Peter Olsson, som tidigare varit ledamot i JU. Anna Björkman väljs in som ny ledamot, medan Carina Olsson Bäck och Dan Nordenberg väljs om som ledamöter.

Ledamöter i det Juridiska Utskottet, 2024-2025:
Ylva Norling Jönsson (Ordförande)
Peter Olsson (Vice ordförande)
Carina Olsson Bäck (Ledamot)
Dan Nordenberg (Ledamot)
Anna Björkman (Ledamot)

*Carina Olsson Bäck har inte deltagit i beslutet.

**JU är jämte Disciplinnämnden (DIN) ett av två organ dit man kan vända sig om man ser att något i en förening eller i andra delar av ridsporten inte går rätt till. JU hanterar överklaganden från enskilda och föreningar, brott mot värdegrund och tvister om tävlingsregler. Dit kan man vända sig om man tycker att någons uppträdande strider mot ridsportens värdegrund, enligt RF:s stadgar 15:e kapitlet, som handlar om överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende. DIN kan i stället döma för det som är bestraffningsbart enligt Tävlingsreglementet (TR) och RF:s stadgar 14:e kapitlet som handlar om bestraffningsärenden. Behöver man vägledning kring vart man ska vända sig kan man alltid kontakta Ridsportförbundets medlemsombudsman, där man också kan vara anonym.

Publicerad:

Aktuellt