Svensk ungdomsledarmodell exporteras utomlands

Svenska Ridsportförbundet lägger stor vikt vid ungas engagemang och ledarskap där unga utgör en stor och viktig resurs för förbundet. Nu lanserar europeiska ridsportförbundet EEF ett nytt ungdomsledarprogram baserat på vår svenska ungdomsledarkurs.

EEF lanserar nu Equestrian Young Leaders Europe Länk till annan webbplats., som baseras på existerande modeller i Sverige och Nederländerna. Det nya initiativet, som EU-finansieras via Erasmus+, rullas till en början ut i Ungern, Norge och Bulgarien. Utrullningen sker tillsammans med respektive lands ridsportförbund i samarbete med Svenska Ridsportförbundet, det nederländska ridsportförbundet samt ett lärosäte i Nederländerna. Målet med utbildningsprogrammet är att erbjuda ett strukturerat program som kan användas Europa över.

-Vi är fantastiskt stolta över våra ungdomsledarkurser som är otroligt viktiga för svensk ridsport. De hjälper inte bara unga att få ökat inflytande, växa och utvecklas utan de gynnar verkligen också vår organisation och vår verksamhet. Vi är så glada över att nu få möjligheten att sprida denna kunskap till andra europeiska länder och ser verkligen fram emot det ökade samarbete kring ungdomsfrågor som detta nya initiativ kommer att bära med sig, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster. 

Svenska Ridsportförbundets ungdomsledarkurs Länk till annan webbplats. har funnits i flera decennier och lockar omkring 500 deltagare varje år. Den svenska ungdomsledarkursen var inspirationskälla även för det nederländska förbundet som startade upp sin ungdomsledarkurs efter ett utbyte 2015. Det är på initiativ av det nederländska förbundet som EEF nu inleder denna satsning.

-Ungdomsledarkursen har betytt mycket för mig och min utveckling som ledare i ridsporten. Det var där jag för första gången kom i kontakt med förbundet utanför den egna ridklubben, och träffade andra ungdomar som brann lika mycket för sin klubb som jag gjorde för min. Det är fantastiskt att kursen är så populär och att vi kan bidra till att ungdomar i fler länder får möjlighet att utvecklas tillsammans, i den glädje som engagemanget för ridsporten ger, säger Sara Grelle, ordförande i Centrala Ungdomssektionen, CUS.

Publicerad: