Svenska Ridsportförbundet etablerar Trygghetsråd

Förbundsstyrelsen har, i samband med uppdaterad arbetsordning samt genomlysning av trygghetsarbetet, beslutat att inrätta ett Trygghetsråd för att utveckla trygghetsarbetet. Charlotte Palmstierna, med lång erfarenhet av barnrättsfrågor, leder rådet.

Förbundsstyrelsen ser regelbundet över Svenska Ridsportförbundets arbetsordning där översynen för 2022 innebär vissa förändringar.

Digitaliseringsfrågor och säkerhetsfrågor kommer framöver i högre grad  att drivas från det centrala förbundskansliet och integreras i ordinarie verksamhet. Ytterligare en förändring är att referensgrupper tidigare kopplade till Hästvälfärdsrådet även de flyttas närmre förbundskansliet. Förbundsstyrelsen har också beslutat att inrätta ett Trygghetsråd, ett rådgivande organ som ska ge förbundsstyrelsen råd i frågor som rör förbundets värdegrunds- och trygghetsarbete vilket omfattar alla former av våld, övergrepp, mobbning, kränkningar och trakasserier. Den nya arbetsordningen i sin helhet finns HÄR Pdf, 463.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Charlotte Palmstierna -- som har lång erfarenhet av att arbeta med barns rättigheter både lokalt, nationellt och internationellt -- har utsetts till ordförande för Trygghetsrådet. Hon arbetar till vardags som utredare på institutet för mänskliga rättigheter, har ett stort engagemang för ridsporten och sitter även som ledamot i Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse. 

- Att alla ska känna sig trygga inom ridsporten är av största vikt för oss som förbund. Vi vidtar just nu en rad olika åtgärder för att detta viktiga arbete ska bli ännu bättre. Vårt nya Trygghetsråd är ett led i denna utveckling och jag är glad över att ha en så erfaren person som Charlotte vid rodret, säger Ulf Brömster, ordförande Svenska Ridsportförbundet.   

- Som ordförande för Svenska Ridsportförbundets Trygghetsråd hoppas jag kunna bidra till ett ökat systematiskt trygghetsarbete inom ridsporten på nationell, regional och lokal nivå med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Med en gemensam riktning kan vi bli ännu bättre inom ridsporten och jag ser fram emot att tillsammans med övriga ledamöter få bidra till detta viktiga arbete, säger Charlotte Palmstierna.  

Utveckling av trygghetsarbetet

Svenska Ridsportförbundet har arbetat med trygghetsfrågor länge men vill nu ta nästa steg. Under hösten 2021 inleddes en extern genomlysning av Svenska Ridsportförbundets trygghetsarbete för att se hur det kan utvecklas. Genomlysningen synade det förebyggande arbetet samt undersökte de rutiner, regelverk och arbetssätt vi har att tillgå när det som inte får hända ändå sker. Översynen är färdig och har resulterat i en analys av Svenska Ridsportförbundets nuvarande trygghetsarbete samt förslag på åtgärder. Förändringsförslagen omfattar såväl sådant som Svenska Ridsportförbundet kan ändra på själva samt sådant som behöver åtgärdas av Riksidrottsförbundet. Förbundsstyrelsen har valt att gå vidare med många av de åtgärder, både större och mindre, som föreslås i rapporten samt även tagit initiativ till ytterligare förändringar så som det nya Trygghetsrådet. Vissa förändringar genomförs nu och andra lite längre fram.

Publicerad: