Gör FEI-enkät och bidra till hästars välfärd

Det internationella förbundet FEI gör just nu en undersökning om hästvälfärd. Hjälp till att forma detta viktiga arbete genom att svara på FEI:s enkät. Deadline är den 19 augusti.

FEI lanserade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i juni en ny kommission som ska arbeta för att öka allmänhetens acceptans för ridsporten. Till en början hette grupperingen the Social License to Operate Commission, men efter ett namnbyte kallas gruppen the Equine Ethics and Wellbeing Commission. Som ett första steg i sitt arbete samlar kommissionen in underlag från hästnäringen kring hästars deltagande i sport. Enkäten kommer att följas upp med en undersökning riktad till en bredare, icke-hästinriktad, allmänhet.

Undersökningen består av 11 frågor och tar omkring 10-15 minuter att besvara där alla svar är konfidentiella. Deadline är den 19 augusti.

Enkäten är på engelska och nås via följande länk:
The Equine Ethics and Wellbeing CommissionEquestrian Survey (surveymonkey.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: