"Hästvälfärden kommer
alltid i första hand"

Häst

Att alltid utgå från hästens bästa är en självklarhet för de flesta. Men för att veta hur krävs kunskap. Massor av kunskap. Utbildningen börjar redan när du kliver innanför stalldörren.
I årets första temanummer har Häst&Ryttare bland annat besökt några ridskolor för att skildra en vardag där hästvälfärd alltid står i fokus. Läs också om vad du kan göra om en häst far illa – och framför allt vad du kan göra för att det aldrig ska bli så.

Text: Sofia Johansson Foto: Mattias Burling

Det är en krispig februarimorgon på Stora Ekeby Ridklubb ett par mil ut-anför Västerås. Klockan är strax efter åtta, hästarna har fått sitt morgonhö, boxarna är mockade och stallgången sopad. Några har redan hunnit ut i hagen medan andra står kvar inne och halvsover. På stallkontoret tar ridläraren Cicki Sibbern emot dagens drop-in-elever. Listan på vilka hästar de ska rida sitter uppsatt på väggen, men för Cicki Sibbern är det ändå viktigt att möta varje elev innan lektionen börjar. Att hinna hälsa, se dem i ögonen och stämma av dagsläget. Inte bara för elevernas skull utan även för hästarnas.

Cicki Sibbern och Ramona.

I Sverige finns ungefär 360000 hästar. Cirka 10000 av dem jobbar på ridskola, drygt hälften av dem är ponnyer. Efter 32 år i yrket är de Cicki Sibberns närmsta och viktigaste kollegor. För henne är hästvälfärden grunden till allt och en självklar del av varje beslut hon tar som ridlärare.
–Det är vi som har ansvaret och hästvälfärden kommer alltid i första hand. Jag lärde mig väldigt tidigt att det aldrig någonsin är hästens fel, säger hon.

Ridlektion, ridhus, Stora Ekeby, elever, hästar, medellinjen

På medellinjen har Arena och de andra skolhästarna en trygg plats där de ofta vilar.

På många ridskolor börjar arbetet med utbildningen om hästvälfärd redan när eleverna kliver in i stallet för sin första ridlektion. Det är nog få ridskoleelever som inte känner till stallregler, eller vad hästens öron kan berätta för oss. Det handlar mycket om kunskapen ryttaren behöver för att lära sig att läsa hästen.
– Förra veckan sa en elev att hon ibland kommer till ridskolan med en viss ambition men sedan märker att den inte riktigt stämmer överens med hur hästen är just där och då utan att hon måste kunna anpassa sig till hästen. Det tycker jag är ett bra sätt att beskriva hästvälfärd, säger Cicki Sibbern.

Caroline Hallqvist rider på Stora Ekeby tre gånger i veckan. Bäst tycker hon om morgnarna.
–Istället för att få komma och ta över hästen från någon annan som ridit får man göra allt själv och det tycker jag känns bra. Ridningen börjar ju i stallet, säger hon.
–Det är viktigt att komma ihåg att det är ett djur. Det är inte någon människa utan att man faktiskt behandlar dem som ett djur. Hästvälfärd för mig är att hästarna får vara sociala med varandra och gå ihop i en flock i hagen, att de är väl omhänder-tagna, får rätt foder, får jobba lagom mycket, blir omskötta, känner sig trygga och får förutsättningar att vara hästar.

Elever Ridlektion hästvälfärd Stora Ekeby ridhus

Hästvälfärd och säkerhet går ofta hand i hand. Därför är det viktigt med rutiner.

När det är dags att lämna stallet för att leda hästarna till ridhuset är det ridläraren Cicki Sibbern som bestämmer ordningen på ekipagen utifrån vilka hästar som är med. När eleverna ställer upp på medellinjen med flera meters luckor mellan varandra är det en rutin som skapats just för hästarnas skull. Som ridlärare är det viktigt för Cicki Sibbern att inte bara förklara för eleverna hur de ska göra, utan även varför.
–Det är vår uppgift att utbilda eleverna i hästkunskap. Eleverna ska veta att hästarna är flockdjur, flyktdjur och vad som påverkar dem och hur häs-tens språk är, säger hon. Trots många års erfarenhet lämnar hon inget åt slumpen. Inför varje lektion finns en detaljerad planering. Samtidigt behöver hon varje gång vara öppen för att se vad hon behöver ändra på.

Ramona, hästvälfärd, ridlektion, ridlärare, ridhus, Stora Ekeby, Cicki Sibbern

”Ibland kan det gå flera lektioner utan att de galopperar. Det är inget ovanligt,” säger Cicki Sibbern och förklarar hur tempot på lektionerna är en viktig faktor för hållbara hästar:

Den här dagen är hästen Ramona med på lektionen. Hon kom till Stora Ekeby av en slump och är relativt ny på jobbet. För att någon annan inte ska komma för nära har Cicki Sibbern ställt upp ett vitt plaststaket som skiljer henne från de andra på medellinjen.
–När hon står där är hon lugn. Det har gjort att det funkat väldigt bra, säger Cicki Sibbern.
–På en ridskola behöver du utgå från det hästmaterial du har och göra det bästa av situationen utifrån varje individ. Som ridlärare måste du anpassa, göra så att hästarna fungerar på ett bra sätt. Det är det vi har att jobba med, säger hon.

Ridlektion, elev, ridlärare, fyrkantsspåret, fyrkanten, staket, ridhus, Stora Ekeby, Cicki Sibbern, hästvälfärd, Skritt

Pirkko Santakangas på Sheeba Sue instrueras av Cicki Sibbern.

På samma sätt önskar hon att ryttarna ska se på sina ridpass. I undervisningen är hästvälfärden alltid med som en röd tråd, både när det är vanliga ridlektioner, teorikvällar eller clinics.
–För vad är en duktig ryttare? För mig handlar hästvälfärd lika mycket om att eleverna har hästkunskap så väl som kunskap i ridning, säger hon.
–Vi, som människor, måste också bli bra på att förklara för hästen vad vi förväntar oss, från det att de kommer till stallet. Hur vill vi att den ska uppfö-ra sig? Och om den inte förstår måste vi förklara det på ett annat sätt tills det att hästen förstår.

hage, hästar, busar, stora Ekeby, hästvälfärd, snö, vinter

”Som ridlärare tar det tid att lära känna sina fyrbenta kollegor,” säger Cicki Sibbern. Santos och Logan leker i hagen när det inte är lektion.

Samtidigt som hästvälfärden och kunskapen om hästen ständigt finns med i undervisningen är den också i fokus även när eleverna inte är där.
–Är hästarna trygga med sina kamrater, är de rätt placerade i stallet, går de i rätt hage, är de ute tillräckligt länge eller för länge, blir de frusna, behöver de mat ofta? Eller behöver de gå in och kissa mellan lektionerna? Som ridlärare ser jag hästarna så ofta att jag måste ta varje liten förändring jag re-gistrerar på allvar i tid.
–För att uppnå välfärd för ridskolehästar tyck-er vi att dagliga rutiner,tydligt system och positiv inställning till hästen är förutsättningarna för att skapa trygga hästar som trivs med sitt jobb.

Publicerad:

Stora Ekeby Ridklubb

  • Stora Ekeby Ridklubb har funnits i 55 år och utsågs förra året till Årets ridskola i Västmanland.
  • Medlemmar: 800.
  • Uppsittningar/vecka: Cirka 550.
  • Antal hästar/ponnyer: 40.
  • Elever i alla åldrar: På Stora Ekeby rider elever från tre år och uppåt.
  • Anläggningen: Det finns två ridhus, en utomhusbana och drygt 50 stallplatser.

Häst & Ryttare Nr 1 2024

Årets första nummer av Häst & Ryttare är ett temanummer om hästvälfärd. Du hittar hela numret här Länk till annan webbplats..

Relaterade artiklar