Tränsa rätt - så ska nosgrimman sitta

Häst

Foto: Mikael Sjöberg

Ett träns kan ha olika nosgrimmor. En del spänns innanför sidostycket och ovanför bettet. Andra spänns nedanför bettet. Kom ihåg att ingen av dem ska spännas hårdare än att det får plats cirka två fingrar mellan nosryggen och nosgrimman.

Hästens träns består av två olika delar. Den ena delen är bett och tyglar. Den andra delen är nosgrimman. Dessa delar sätts ihop och anpassas så att de passar hästen. Nosgrimmans uppgift är att se till att bettet ligger stilla i hästens mun.

Nosgrimman gör också att en del av bettets inverkan förs vidare till nosryggen. Precis som med övriga delar på utrustningen måste nosgrimman vara rätt tillpassad så att den sitter bra på hästen. Det är viktigt att nosgrimman varken spänns för hårt eller för löst. För att hästen ska kunna tugga med avslappnade muskler i tungan och med munnen stängd måste den kunna röra sina käkar tillräckligt. Därför får nosgrimma inte sitta för hårt så att den hindrar hästen från att tugga eller att den påverkar hästens andning. Ett bra sätt att kolla att nosgrimman är lagom hårt spänd är genom att testa att det får plats minst två fingrar mellan nosgrimman och nosryggen.

Ett träns kan ha olika typer av nosgrimmor. Några av de vanligaste är: hannoveransk nosgrimma (remontnosgrimma), engelsk nosgrimma, aachengrimma och pullargrimma. Vilken slags nosgrimma som används beror på hästen och vilket behov den har och bör avgöras med hjälp av någon som har kunskap på området, exempelvis en ridlärare eller tränare.

Text: Sofia Johansson Illustrationer: Line Engesvik/Kate designstudio

Remontgrimma

Remontnosgrimma

Kan kallas både hannoveransk nosgrimma och remontnosgrimma. Eftersom den här typen av nosgrimma ofta används på unga hästar har den fått namnet remontnosgrimma efter militärens benämning på den unga hästen, remont. Remontnosgrimman har en nosrem som är lite bredare i mitten och smalare mot sidorna. I båda ändarna sitter små ringar. Det är viktigt att nosremmen är lagom lång så att ringarna varken trycker på bettet eller att det blir ett tryck mot kindbenet. De små ringarna ska ligga framför bettet, annars är nosremmen för lång. Remmen spänns nedanför bettet.

Namn efternamn

Engelsk nosgrimma

En engelsk nosgrimma har en något bredare och kraftigare nosrem som sitter lite högre upp. Den ska sitta ungefär en centimeter nedanför kindbenet. När den spänns ska den gå innanför sidostycket, ovanför bettet. Den får inte spännas för hårt.

Aachengrimma

Aachengrimma

Aachengrimman är en engelsk nosgrimma som, förutom den bredare nosremmen, även har en smalare hakrem. Först spänns den bredare nosremmen. Sedan spänns den smalare hakremmen nedanför bettet. Det är viktigt att själva spännet aldrig hamnar vid hästens mun. Precis som med de andra nosgrimmorna ska inte heller någon av dessa remmar dras åt hårdare än att hästen kan tugga på bettet.

Pullargrimma

Pullargrimma

Pullargrimman består av två nosremmar som går i kors över nosryggen. Där hålls de ihop av en läderrosett. Pullargrimman fungerar likt en aachengrimma och användas främst på hopp- och fälttävlanshästar. Pullargrimman kan spännas på två olika sätt. Antingen på samma sätt som achengrimman eller lite högre upp så att den övre remmen sitter ovanför kindbenet. Inte heller pullargrimman får sitta för hårt.

Publicerad:

Vilken nosgrimma har din häst?

  • Kom ihåg att dubbelkolla vilken typ av nosgrimma hästen använder när du ska tränsa.
  • Om hästen till exempel har en remontnosgrimma med små ringar ska remmen gå nedanför bettet.
  • Om hästen har en engelsk nosgrimma ska nosremmen gå innanför sidostyckena och ovanför bettet.

Två fingrar

En nosgrimma ska vara lagom hårt spänd så att den är bekväm och fyller sin funktion. Om den sitter för hårt kan den påverka hästens andning och hindra den från att tugga avslappnat. Nosgrimman är lagom hårt spänd när det får plats ungefär två fingrar mellan nosgrimman och nosryggen. Får det inte plats två fingrar är den för hårt spänd. Från och med 2023 är det obligatoriskt att det vid tävling ska vara minst 1,5 centimeter mellan nosrygg och rem.

Relaterade artiklar