Annons
Annons

Återstartsstöd


De medel vi haft att fördela inom Återstartsstödet är slut, vilket innebär att det inte går att skicka in fler ansökningar.

Vad kan man söka stöd för?

Föreningarna kan söka stöd för återstart av breddverksamhet. Även föreningar som beviljats stöd i tidigare återstartsstödetapper kan ansöka.

Var gör man ansökan?

Ansökan sker i IdrottOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan skickas in av ordförande, kassör och/eller idrottsmedel firmatecknare.
Här finner ni guider hur man går tillväga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återstart av breddverksamhet

Stödet syftar till att genomföra avsuttna aktiviteter och insatser i er förening.

Välkomna att skicka in en ansökan per förening.

Avsuttna aktiviteter i föreningen

- Grönt kort
- Ryttarutveckling 1
- Hästkunskap

Paraverksamhet

- Bjuda in målgrupper som ni annars inte har i verksamheten för att prova på ridning eller körning
- Utveckla den redan befintliga verksamheten
- Upp- och avsittningshjälpmedel

Utbildningsinsatser arrangerade av distrikt/SvRF/RF-SISU

Exempelvis:
- Ungdomsledarkursen
- Förberedande ungdomsledarkurs
- Basutbildningen

Stödet ska användas till personalkostnader/ledararvode, utbildningsmaterial eller deltagaravgifter till utbildningar/träffar med distrikt/SvRF/RF-SISU.

Hur mycket stöd en förening kan ansöka om baseras på antal medlemmar 2022:

  • 25 – 200 medlemmar = max 15 000 kr i återstartsstöd
  • 201 – 500 medlemmar = max 20 000 kr i återstartsstöd
  • 501 eller fler medlemmar = max 30 000 kr i återstartsstöd

Återstart av tävlingsverksamhet

Tyvärr finns inga medel kvar för att söka stöd till tävlingsverksamhet. Vi påminner om att återrapportera tidigare ärenden i Idrottonline.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som vill utveckla sin verksamhet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och/eller idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Ansökningstider

Ansökan öppnar 8 januari. Vänligen observera att det finns en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. När pengarna tagit slut stoppas möjligheten till att skicka in nya ansökningar.

Återrapportering

Återstartsstödet ska återrapporteras efter slutförd insats. Återrapporteringen sker i IdrottOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här finner ni instruktioner hur ni skapar en återrapport. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Vid frågor om återstartsstödet maila kansliet@ridsport.se, eller carin.danielsson@ridsport.se rörande återstartsstöd för breddverksamhet. Tekniska frågor hänvisas till support@idrottonline.se.


Publicerad: