Annons
Annons

Återstartsstöd

Äntligen är det full fart på landets föreningar och tävlingsbanor igen. Det återstartsstöd som ridsportens föreningar fått för att boosta sin verksamhet efter pandemin har gett effekt och nu ges en ny chans att söka återstartsstöd. Detta ekonomiska stöd ger föreningar möjlighet att fortsätta utveckla aktiviteter, utbilda föreningens medlemmar och hålla nere kostnader för tävlingar. Pengar finns att söka både avseende breddverksamhet och tävling.

Vad kan man söka stöd för?

Föreningarna kan söka stöd för återstart av breddverksamhet och tävlingar. Det går bra att söka båda stöden. Även föreningar som beviljats stöd tidigare kan ansöka.

Var gör man ansökan?

Ansökan sker i IdrottOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan skickas in av ordförande, kassör och/eller idrottsmedel firmatecknare.
Här finner ni guider hur man går tillväga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återstart av breddverksamhet

Stödet syftar till att genomföra avsuttna aktiviteter och insatser då det är den verksamheten som vi såg minskade mest till följd av pandemin. Undantaget är paraverksamhet där stödet även kan användas till uppsutten verksamhet. Genom det här stödet kan föreningar anordna till exempel aktiviteter och träffar för barn och unga, ungdomssektionen, styrelsen och det ideella engagemanget, paraverksamhet eller utbildningsinsatser både inom föreningen och via distrikt, RF-SISU eller förbundet centralt.

Hur mycket stöd en förening kan ansöka om baseras på antal medlemmar 2021:

 • 25 – 200 medlemmar = max 15 000 kr i återstartsstöd
 • 201 – 500 medlemmar = max 20 000 kr i återstartsstöd
 • 501 eller fler medlemmar = max 30 000 kr i återstartsstöd

Även föreningar som beviljats stöd för breddverksamhet tidigare i del 2 kan ansöka, vänligen observera dock att vi i första hand prioriterar de som inte tilldelats något stöd tidigare i denna omgång.

Återstartsstödet kan till exempel användas till avsuttna teoretiska träffar, genomföra en utbildning för ideella funktionärer, komma igång med lektioner för pararyttare, bjuda in till föreläsningar eller en processdag med föreningsstyrelsen.

Stödet ska främst användas till personalkostnader/ledararvode, utbildningsmaterial, deltagaravgifter till utbildningar/träffar med distriktet/SvRF/RF-SISU samt övriga aktivitetskostnader som till exempel kaffepauser, priser, förbrukningsmaterial m.m.

Återstart av tävlingsverksamhet

Syftet med stödet är att hålla nere kostnaderna för ryttarna, vilket ska skapa möjligheter för fler att tävla. Föreningar som anordnar tävling 2023 med högst samma kostnadsnivå på alla avgifter som 2022 kan få stödet.

Ansökan skickas som huvudregel in när propositionen skickats in för godkännande.

Även föreningar som redan haft tävlingar, eller fått propositioner godkända, innan detta meddelande publicerats på ridsport.se (2023-01-25) kan söka stödet för tävlingsverksamhet.

I ansökan ska ni lägga in länkar till propositionen, eller den godkända ansökan, för vilken/vilka tävlingar i TDB föreningen söker stöd för, samt länk till propositionen i TDB som föreningen har som jämförelse från 2022.

Hur mycket stöd en förening kan ansöka om baseras på gren och nivån på tävling:

 • Grupp 1 = max 5 000 kr/fullständig tävlingsdag
  Dressyr 1*/2*, hoppning 1*, distansritt, voltige, mounted games, reining, working equitation (samtliga tävlingar)
 • Grupp 2 = max 10 000 kr/ fullständig tävlingsdag
  Dressyr 3*/4*, hoppning 2*
 • Grupp 3 = max 10 000 kr/tävling
  Fälttävlan, sportkörning (samtliga tävlingar)
 • Grupp 4 = max 20 000 kr/ fullständig tävlingsdag (kan endast sökas för ett tävlingstillfälle under kalenderåret)
  Hoppning 3*/4*/5*

Fullständig tävlingsdag = 7 timmar eller mer.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som vill utveckla sin verksamhet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och/eller idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline. Vi prioriterar

Ansökningstider

Ansökan öppnade 1 september 2022 och gäller för hela 2023.

För återstart av tävlingsverksamhet för tävlingar där proposition ännu inte skickats in görs ansökan senast när propositionen skickas in för godkännande. Senaste datum för det är enligt TR 35 dagar innan tävlingsstart.

Vänligen observera att det finns en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. När pengarna tagit slut stoppas möjligheten till att skicka in nya ansökningar.

Återrapportering

Återstartsstödet ska återrapporteras efter slutförd insats. Återrapporteringen sker i IdrottOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här finner ni instruktioner hur ni skapar en återrapport. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Vid frågor om återstartsstödet maila kansliet@ridsport.se. Tekniska frågor hänvisas till support@idrottonline.se.


Publicerad: