Annons
Annons

Krav för medlemskap

För en anslutning till förbundet ska en förening möta de krav som gäller för medlemskap enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar kapitel 10 § 39-40. Föreningen har ett ansvar för en organisation, en verksamhet med hästar och människor, aktiva och ledare men är också en juridisk person med dess förpliktelser.

39 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

  1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RFs normalstadgar för idrottsföreningar.
  2. Föreningen bedriver sådan verksamhet som administreras av förbundet.
  3. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet tillämpa de principer på vilka RFs normalstadgar för idrottsförening bygger.
  4. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet följa ridsportens värdegrund.
  5. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
  6. Föreningen betalar de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
  7. Endast förening som uppfyller kravet på god hästhållning och god säkerhet för människor får antas som medlem.
  8. Endast förening med minst 25 medlemmar kan antas.


Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden, RIN, enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

Publicerad: