Annons
Annons

Ansökan till Svenska Ridsportförbundet

Medlemmarna i en förening blir starkare tillsammans. På samma sätt blir en förening starkare som medlem i ett specialidrottsförbund, som Svenska Ridsportförbundet. Förbundet företräder sina medlemsföreningar och skapar förutsättningar för ridsport i Sverige. Ett naturligt nästa steg för en nybildad förening är att ansöka om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet.

Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet innebär även en tillhörighet till Riksidrottsförbundet (RF). RF är svensk idrotts paraplyorganisation med uppgift att stödja och leda sina 71 medlemsorganisationer i gemensamma frågor, och att företräda idrottsrörelsen gentemot politiker och myndigheter, nationellt och internationellt.

Det är också RF som ytterst administrerar medlemskapet och på RFs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns den digitala medlemsansökan inträde i förbundet.

Förprövning hos Distriktet

Ansökan skickas från ridsportförbundet centrala organisation till det ridsportdistrikt som föreningen kommer att tillhöra. Där sker en förprövning. Det innebär att distriktet granskar ansökningshandlingarna, sammanträffar med föreningens styrelse samt gör en noggrann granskning av den hästhållning, ridverksamhet, stallar, ridbanor, etc. som föreningen använder.

Besöken utförs av en särskilt sammansatt besöksgrupp, som utöver detta första besök kontinuerligt gör uppföljande besök på SvRFs medlemsanläggningar. Vid besök i de stallar föreningen använder förs protokoll, så kallade besöksprotokoll.

Ansökningshandlingarna tillsammans med distriktets utlåtande skickas sedan tillbaka till förbundets centrala kansli, där beslut om anslutning sker.

En god idé är att tidigt ta kontakt med ridsportdistriktet som ger stöd och svarar på frågor om anslutningen.

Publicerad: