Ungdom

Ungdomssektionsverksamhet

Som ung i ridsporten har du alla möjligheter att påverka. Inte bara frågor som rör barn och ungdomar, utan ambitionen är att ha unga engagerade i ridsportens alla verksamheter. Att unga finns med där besluten fattas, från lokal till central nivå, är ganska unikt.

För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US).

US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas.

Läs mer om hur US arbetar här.

 

Publicerad:

Jennifer Blomberg

Ungdomskonsulent

jennifer.blomberg@ridsport.se

073-067 2024

Telefontid tisdagar kl. 09.00-15.00, utöver det i mån av tid.

 

Västerbottens Ridsportförbund har en ungdomskonsulent som arbetar 50% med att stötta och utveckla ungdomsverksamheten i länet.

Kontakta gärna ungdomskonsulenten om din ungdomssektion har frågor eller är i behov av stöd.