Tävlingssektionen

Tävlingssektionen har till uppgift att:


 • Sammanställa tävlingsterminen utifrån klubbarnas önskemål för hoppning och dressyr
 • Vara klubbarnas bollplank på de frågor som dyker upp
 • Delta i centrala träffar
 • Administrera de cuper, lag, DM/NM och championat
 • Anordna Norrmöte tillsammans med norrdistrikten
 • Genomföra tävlingskonferens under januari
 • Genomföra en träff med ansvariga på klubbarna i augusti angående kommande års tävlingstermin
 • Granska propositioner löpande under året för dressyr och hoppning
 • Uppdatera hemsidan så den är fräsch och angelägen
 • Sammanställa en verksamhetsberättelse för det gångna året

Vi svarar på frågor och synpunkter gällande:

 • Regler
 • Tävlingsterminer
 • Funktionärer
 • Tävlingsplatser och problem som kan uppstå i samband med tävlingsarrangemang.

I arrangörsfrågor kontaktas i första hand konsulent Eva Lindström på VRIFs kansli.
Hon nås på mejl vasterbotten@ridsport.se eller tfn 070-249 53 88 tis och tor 09-14.

Publicerad:

Ordförande Christina Mattsson,
Tfn 070- 398 02 47, christina.ponny@hotmail.com