Arrangera tävling

Häst

Foto: Test Testsson

Att vara tävlingsarrangör är ett roligt uppdrag, men innebär också en del arbete både innan, under och efter tävlingen.

Här hittar du praktisk information för dig som arrangerar lokal till elittävling, men också för dig som arrangerar * och ända till SM

Varje år i början av augusti måste önskemålen för lokal och regional tävling läggas in i TDB (Tävlingsdatabasen) och det görs av arrangörsklubben. Under hösten arbetar sedan distriktets tävlingssektionen med att få en så bra tävlingstermin som möjligt för såväl ryttare/hästar som arrangörer, d v s spritt under året med så få kollisioner som möjligt. Efter Norrmötet, där den stäms av med övriga norrlandsdistrikt och grenledarträffen inom distriktet fastställs tävlingsterminen runt årsskiftet och tävlingarna blir då godkända i TDB..

Datumen är lite olika men för lokal och regionala hopp- och dressyrtävlingar är det 31 augusti som sista ansökningsdag.

Proposition
Propositionen görs direkt i TDB (Tävlingsdatabasen). Det finns bra manual för hur man gör. Propositionerna godkänns direkt i TDB. Propositionen skickas in i god tid före första tävlingsdag, senast 35 dagar.

Anläggningsskiss
En anläggningsskiss ska medfölja propositionen för godkännande. Av skissen ska framgå avspärrningar, flöden av hästar - publik - fordon och transporter. se TR mom 125,3 Anläggningsskiss över tävlingsområdet ska finnas med som en länk då propositionen sänds in för godkännande. Skissen ska fin­nas med på arrangerande klubbs hemsida och även finnas uppsatt på tävlingsplatsen. Skissen ska tydligt visa avspärrningar, sjukvård och utrymningsvägar samt flöden av hästar, publik, fordon och transporter. Markera sekretariat, parkering, hästbesiktning och annan viktig information. Nyckelordet är säkerhet.

Nyckelpersoner
Gör klart med nyckelpersoner i god tid före tävlingen, så som tävlingsledare, så som tävlingsledare, resultatansvarig, domare, banbyggare, säkerhetsansvarig

Massmedia
Arrangerande föreningen sköter själva kontakten med massmedia inför sina tävlingar.
Skriv ett presmeddelande i förväg och skicka till tidningarna och radion.
Kom i håg att även skicka resulten direkt efter tävlingarna

När anmälningstiden gått ut
Skriv meddelande till ryttare/kusk; ska finnas tillgänglig senast 5 dagar före tävlingen. Det ska bl a innehålla domare, överdomare, banbyggare och veterinär samt hästnummer, genom att t ex lägga ut häst/ponnyförteckning.
Kolla i god tid upp att all utrustning fungerar t ex högtalaranläggning, kopiator, skrivare och dator.

Under tävlingen
Tävlingsledaren finns där för att hjälpa till att lösa de problem som uppstår under tävlingsdagen/dagarna och bör inte ha någon annan uppgift.
Det ska finnas en uppdaterad lista med mobiler till alla ansvariga och domare.

Efter tävling
Skicka in resultaten till SvRF. Vid lagtävlingar ska resultat skickas till distriktet och även nästa arrangör ha en resultatlista på lagklassen

Överdomarrapporten
Gå igenom överdomarrapporten tillsammans med överdomaren och gör egna summeringar av tävlingen direkt när allt är i färskt minne. Överdomarrapporten finns i TDB

Tävlingsavgift
Antalet utställda licenser under innevarande år utgör underlag för klubbarnas tävlingsavgift. Faktura kommer från distriktet i december direkt till klubbarna.

Inställande av tävling/klass
Distriktsgrenledaren måste meddelas och godkänna innan tävling eller klass får ställas in. När beslut om inställd tävling har tagits måste samtliga anmälda ryttare kontaktas och ev inbetald anmälningsavgift snarast återsändas. Ansökan finns under dokumentbank Öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Svenska Ridsportförbundet om att arrangera tävling Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: