Basutbildning för ridsportens ledare

FOTO: Mikael Sjöberg

Varmt välkommen på basutbildning för ridsportens ledare.

Basutbildningen för ridsportens ledare vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten.
Kursen bidrar till en grundkunskap om ridsportens värderingar, riktlinjer, demokratiska processer i ideella föreningar och ställningstagande om hästvälfärd. Utbildningen skapar förutsättningar för att ledaren ska var trygga i sina respektive uppdrag och vilja fortsätta utvecklas som ledare inom ridsporten.

Målgrupp:

Basutbildning för ridsportens ledare vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten, till exempel tränare, ridlärare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda.

Utbildningen är obligatorisk om du vill gå vidare till att bli utbildare i ungdomsutbildning, ledarutbildning, funktionärsutbildning, grönt kort utbildare. Samt för deltagande i Funktions och delaktighet steg III, samtliga centrala och regionala funktionärsutbildningar, ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I och till C-tränarutbildningen.

Upplägg:

Utbildningen består av tre delar, webbaserade självstudier (10 studietimmar) och två fysiska utbildningsträffar (8 studietimmar).

Den webbaserade delen
Är förlagd på ridsportens utbildningsportal, kursmaterialet köper du på SISU Förlag Länk till annan webbplats. och kursmaterialet ingår inte i kursavgiften.
Webbmaterialet innehåller:

 • Ridsport för alla
 • Ridsportens organisation
 • Ridsport på hästens villkor
 • Ledarskap i ridsporten

De webbaserade studierna ska vara klara senast 7 dagar före den fysiska träffen. Är självstudierna inte genomförda så kommer du inte att få gå på de fysiska träffarna.
Till självstudierna finns pfd:n Mina reflektioner – där du kan skriva ned dina reflektioner, ta gärna med dig PDF:n till de fysiska träffarna för utveckla dem vidare.

Den fysiska träffen äger rum den 13 maj kl. 8:30-16:30

Innehåll fysiska träffen

 • Ridsport för alla
 • Ridsport på hästens villkor
 • Ridsportens organisation
 • Ledarskap i ridsporten
 • Gråzoner i ridsporten
 • Gemenskap i gruppen
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Sammanfattning och utvärdering

Anmälan sker via kurshemsidan senast den 30 april.
TILL ANMÄLAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnad: 600 kr och är exklusive kursmaterial som du köper själv. Avgiften faktureras.
Anmälan kan återtas fram till 14 dagar före kursstart, därefter är deltagaren betalningsskylig för hela beloppet.

Frågor, ställs till Johanna Blom, johanna.blom@ridsport.se eller per telefon 018-4440460


Publicerad: