Betande häst i hage. Foto: Carin Wrange

Foto: Carin Wrange

Distriktet

Upplands Ridsportförbund är en ideell förening och ett av 19 distriktsförbund hos Svenska Ridsportförbundet. Distriktet har 33 anslutna föreningar med ca 7500 enskilda medlemar fördelade över sju kommuner. Av våra 33 föreningar driver 15 ridskola.

Distriksorganisationen består av styrelsen samt distriktets ungdomssektion (DUS) och besöksgrupp. Inom styrelsen finns arbetsgrupper för tävling, utbildning, ridskola och jämnlikhetsfrågor.

Distriktets roll är att svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. Vi har direktkontakt med föreningarna och är en länk mellan föreningar och förbund.

Innehåll

Aktuellt