Ungdom

Ung i ridsporten? Du kan påverka framtiden! Ridsporten är ung, mer än hälften av alla medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år. Genom vår unika struktur ges du som ung chansen att tidigt lära dig besluta om, driva och genomföra projekt. Att få förtroendet att leda och påverka är ett stort, och inte minst, utvecklande ansvar.

FOTO: Anna Zetterlund

Som ung i ridsporten har du alla möjligheter att påverka. Inte bara frågor som rör barn och ungdomar, utan ambitionen är att ha unga engagerade i ridsportens alla verksamheter. Att unga finns med där besluten fattas, från lokal till central nivå, är ganska unikt.

Smålands Ridsportförbund erbjuder flertalet utbildningar och aktiviteter för ungdomar, bland annat Ungdomsledarkursen, ULK och Förberedande ungdomsledarkurs, FULK. Svenska Ridsportförbundet centralt anordnar bland annat Hästkunskap Cup Öppnas i nytt fönster..

US - Förening

För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas. Varje år utser distriktets ungdomssektion, DUS Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare i Småland. Här kan du läsa mer om årets vinnare.

DUS - Distrikt

I landets 19 ridsportdistrikt finns Distriktets ungdomssektion DUS, den viktiga länken mellan föreningarnas US och den Centrala ungdomssektionen, CUS. Precis som US har plats i föreningens styrelse, har DUS plats i distriktets styrelse. DUS uppgift är att stötta alla US inom sitt distrikt genom att till exempel skapa goda kontakter, ordna träffar och aktiviteter.

CUS - Förbund

På central nivå finns Centrala ungdomssektionen (CUS). Här engagerar sig unga för andra unga. På Riksungdomsmötet där DUS:en deltar vartannat år föreslås vilka ungdomar som ska väljas in i CUS. Förslagen läggs därefter fram och röstas om på Svenska Ridsportförbundets stämma. CUS har två ledamöter och två suppleanter i SvRF:s förbundsstyrelse och är på så sätt med och påverkar på högsta nivå. Den centrala ungdomssektionen för alla unga ridsportares talan, arbetar fram mål, inriktning och sätter agendan för vilka av ridsportens frågor som behöver en extra tydlig ungdomsprägel. Läs mer på Ung i ridsporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DUS Småland

Distriktets ungdomssektion, DUS är de som arbetar med ungdomsfrågor på distriktsnivå. De anordnar bland annat US-träffar, Vi i stallet, DUS-gala och är faddrar åt föreningarnas ungdomssektioner.

Vi i stallet

Vi i stallet är hästkunskapstävlingen för barn som är 9-13 år och tävlingen grundar sig på boken med samma namn.

Årets US och UL

Distriktets ungdomssektion, DUS utser varje år Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare i Småland. Vinnarna utses genom nominering som sker under hösten. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram och synliggöra ungdomsledare och ungdomssektioner som bidrar med goda insatser inom ridsporten. Nominering sker under hösten.