Sidor taggade med: Förening

  1. Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan

    Smålands Ridsportförbund / Nyheter / Incidentrapportering
  2. Smålands Ridsportförbund bjuder in till tre digitala träffar för verksamhetsledare på småländska ridskolor under hösten 2023. För vem: Verksamhetschefer, ridskolechefer och verksamhetsledare på ridskolor som tillhör Smålands Ridsportförbund. När: 26

    Smålands Ridsportförbund / Utbildning / Träffar för verksamhetsledare
  3. Smålands Ridsportförbund bjuder in till en utbildning med fokus på ekonomi och verksamhetsplanering för ridsportförening. Vi utgår från det nya materialet Ekonomi i ridsportföreningen 2.0 som består av en bok och en webbplats som beskriver hur du och

    Smålands Ridsportförbund / Utbildning / Utbildning: Ekonomi