Sidor taggade med: Förening

  1. Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan

    Smålands Ridsportförbund / Nyheter / Incidentrapportering
  2. Smålands Ridsportförbund bjuder in till tre digitala träffar för verksamhetsledare på småländska ridskolor under våren 2024. För vem: Verksamhetschefer, ridskolechefer och verksamhetsledare på ridskolor som tillhör Smålands Ridsportförbund. När: 27

    Smålands Ridsportförbund / Utbildning / Träffar för verksamhetsledare
  3. Distriktsårsmöte 2024 Smålands Ridsportförbunds bjuder in till distriktsårsmöte den 18 mars 2024 i Växjö, öppet för alla medlemmar i föreningar inom Smålands Ridsportförbund. För vem: Årsmötet är öppet för alla medlemmar i föreningar som tillhör

    Smålands Ridsportförbund / Nyheter / Distriktsårsmöte 2024