Incidentrapportering

FOTO: Anna Zetterlund

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Information om verktyget har gått ut via mail till alla föreningar.

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: