FONDEN - Till fler ridskolor

Med fortsatt stöd utvecklar och utvidgas nu FONDEN

FONDEN 2023

Med FONDEN ökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi att börja, eller fortsätta, att rida. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att rid- eller lägeravgiften reduceras till hälften. FONDEN startade år 2021 som ett pilotprojekt med fem ridskolor i Skåne för att sedan etableras i fast form 2022 med ytterligare fyra föreningar. Med fortsatt stöd av Carl Jönssons understödsstiftelser utvecklar och utvidgas nu FONDEN ytterligare och vi hoppas att fler föreningar vill ansluta!

Bertil Sjödin, ordförande på Malmö Civila Ryttarförening. Ni var en av de fem föreningar som varit med redan från starten, varför valde ni att gå med?

FONDEN blev ett bra komplement i klubbens integrationsarbete som pågått i 20 år. En mycket bra och tydlig inriktning av ekonomisk hjälp. Kändes även tryggt att distriktet håller i projektet.

Vad innebär det att vara med i FONDEN?

Varje förening som deltar ska tillsätta en beslutsgrupp om tre personer som hanterar ansökningarna och beslutar om hur pengarna ska fördelas. Dessa personer ska medverka vid minimum fyra möten som Skånes Ridsportförbund arrangerar och även genomgå en specialdesignad Basutbildning för Ridsportens ledare.

Skånes Ridsportförbund håller samman projektet, stöttar, tar fram marknadsföringsmaterial, producerar ansökningsformulär och andra dokument som behövs i projektet.

Ansök senast den 15 januari!

Hur gör man för att komma med i FONDEN?

Börja med att ta upp frågan om att gå med på nästa styrelsemöte. Vid positivt beslut mejla sedan skane@ridsport.se och bifoga:

  • Styrelseprotokoll med beslut att ni vill ansluta
  • Årsredovisning
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse för det senaste upprättade året

Möten att skriv in i kalendern

  • 13 februari - Uppstartsmöte
  • 18 mars - Basutbildning för beslutsgruppen
  • September - Avstämningsmöte online
  • December - Summering

Vill du veta mer om FONDEN?

Kontakta sara.palmman@ridsport.se eller läs mer om FONDEN här.

Publicerad: